lean

werkdruk.. wat je zélf kunt doen!

Werkdruk is een gevolg van o.a. eisende patiënten, afleidende taken van je eigenlijke werk zoals administratie en verantwoording, eisen uit je omgeving, maar ook van de organisatie van je werkomgeving en de sfeer onder je collega’s en je eigen taakopvatting.
Een manier om daar op korte termijn  praktisch iets aan te doen is het maken van een globale ‚waardestroomanalyse’ met collega’s. Wij nemen het voorbeeld van een eerstelijns praktijk.
Een waardestroomanalyse in 12 stappen:

 1. beleg een sessie van 2 uur met een vertegenwoordiging van collega’s uit je praktijk (tenminste een huisarts, assistente, telefoniste, en een vertegenwoordiger van alle disciplines uit je praktijk en je coördinator)
 2. koop een rol bruin pakpapier (1x10m) bij een kantoorboekwinkel, een rol schilders-afplaktape, een blokje gele post-its en een blokje gekleurde post-its
 3. de sessie:
 4. plak 3 m van de rol pakpapier horizontaal op de muur (met het schilderstape)
 5. vraag de meest analytische en organisatorische deelnemer om het proces te coördineren
 6. laat deze achtereenvolgens alle acties bevragen die een gemiddelde patiënt doorloopt vanaf het overwegen dat hulp wordt gezocht tot en met een diagnose en eventuele verwijzing
 7. laat 2 personen met leesbaar handschrift deze acties, zodra zij worden opgenoemd op een gele post-it schrijven. De sessie coördinator plakt deze op volgorde op het pakpapier
 8. doorloop zo in anderhalf uur een typische gang van een patiënt
 9. gaandeweg zullen deelnemers opmerken dat iets in het proces niet goed loopt: schrijf dat op een rode post-it en plak dat erbij
 10. ook kunnen voorstellen ontstaan om iets handiger of beter te doen: schrijf die op een groene post-it
 11. het laatste half uur besteed je met het benoemen van die verbetervoorstellen (op groene post-its) die direct ingevoerd kunnen worden, of met de minste moeite. En zet je de rode post-its op volgorde van prioriteit waar je het meest last van hebt en iets mee wilt
 12. je eindigt met actoren te benoemen om de verbeteracties uit te voeren en met vervolgvoorstellen te komen om het meest aansprekende probleem aan te pakken

Resultaten van zo’n sessie:

 • een gedeeld beleven van waar je samen in de praktijk last van hebt
 • verbetervoorstellen die je direct in kunt voeren
 • meer gemeenschappelijkheid en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid
 • enthousiasme om hier verbeteringen in aan te brengen

Als je hiermee eenmaal begint, wil je dit niet meer loslaten; wordt het werk een stuk leuker!
Als je nóg meer wilt: bezoek onze eerstvolgende ervaringssessie.
Dit bericht doorsturen aan anderen? Gebruik de icoontjes links van deze tekst.

Doen waar je goed in bent

Zondag vorige week sprak ik een logopediste. Weg bezuinigd door eisen van het gezondheidscentrum en onderwijsinstelling. Voor zichzelf begonnen omdat haar doelgroep bewerkelijker is dan gemiddeld zonder compenserende gelden en anders buiten de boot valt. Zij doet nu helemaal waar zij zelf in gelooft. Aanzienlijk dankbaarder met betere respons van cliënten. Niet slechter betaald.
De dag daarop: bijkomen in de sauna van het pittige trainingsweekend dat ik achter de rug had. Een ‚opgieting’. Velen in 100 ºC bloot bij elkaar. Uitleg over wapperen (met handdoeken) en geurtjes. Er gebeurde weinig.
Éen opgieting later: ‚sauna-meester’ Urian zette op zijn iPod reggae muziek. Wapperde of zijn leven er van af hing. In een ritmische dans. Kennelijk reggae in het bloed. Na afloop applaus van de bloteriken. Elkaar instemmend toelachend. Niet gebruikelijk in een sauna.
Overeenkomst: beiden creëren hun eigen wereld rondom waar zij goed in zijn. Dat werpt vruchten af.
Wij raken elkaar in de zorg kwijt in gedoe met onderlinge verhoudingen en verrekeningen. Verliezen de essentie uit het oog: doen waar wij goed in zijn. Naar eigen overtuiging, kennis en kunde. Doen waar de patiënt voor komt. In contact!
Dat kan opeens wel weer buiten de gevestigde orde!
Laten wij onze zorg opnieuw enten op de essentie: waardetoevoeging voor de klant vanuit onze eigen deskundigheid en inzicht. Wél in een professionele intervisie-relatie met vakgenoten…. want wij willen geen rechtszaken als vanmiddag die van Jansen ‘Steur’……
Wij kunnen je daar bij helpen! Teken hier nu in op onze volgende kennismakingssessie.
Eerst je sturing op orde? Alleen deze week nog onze actie om binnen 15 werkdagen je visie-/beleid-/jaarplan en begroting aangesloten te krijgen op 2A4tjes! Klik daarvoor hier!
Dit bericht doorsturen aan anderen? Gebruik de icoontjes links van deze tekst.
Stemmen op de sauna meester? Urian dingt naar het nationaal kampioenschap. Je kunt hem liken: Urias Rahakbauw

de toekomstige eerstelijn…..

Donderdag 6 maart houden wij een ‘fact finding split second werk-conferentie’. Met voorlopers en deskundigen willen we scherper krijgen waar wij met de eerste lijn naar toe gaan.
Het idee is dat de eerste lijn zich ontwikkelt over een aantal assen

 • visie op rol patient: van afhankelijk naar maximaal eigen regie voerend over eigen welbevinden
 • visie op gezondheid: van medisch inhoudelijk naar een referentie vanuit psychisch, fysiek en sociaal welbevinden
 • visie op je eigen ‚bedoeling’ met je praktijk: wat wil je als praktijk neerzetten? Waartoe wil je bestaan?
 • visie op ontwikkeling van je aanbod als praktijk: van cure via vroegsignalering naar preventie

Wij willen je graag over de uitkomsten informeren. Nóg mooier: misschien wil je betrokken  raken bij de verdere uitwerking daarvan!
Als dát zo is, klik dan hier om je belangstelling hiervoor kenbaar te maken. En noem in welk opzicht je wellicht zou willen bijdragen.
Zo niet, dan heb je ook de mogelijkheid om onze bevindingen te vernemen op de eerstvolgende kennismakingssessie. Om je daarvoor aan te melden: klik hier! Of bezoek onze stand op de Huisartsbeurs 2014.
En als je iemand een plezier denkt te doen met dit bericht, gebruik dan bijvoorbeeld de icoontjes links in beeld om hen te informeren!
Groet weer van Kees Kolff en Mauk van Heemstra, mede names ons uitdijend ZorgSteedsBeter team!

Lean blijven en worden

Onder deze titel presenteren Bas Bomer en Wencke van der Meijden deze maand in Skipr de eenvoud van Lean:

 1. Kies een plek die telt
  • In de primaire zorgprocessen
  • dus niet in de ondersteundende
 2. Richt relevante metingen in
  • Bepaal wat echt van waarde is voor de patiënt. In de acute zorg is doorlooptijd cruciaal.
  • Richt de meting in en analyseer de oorzaken van variatie.
  • Stuur op kwaliteit en doorlooptijd, niet op kosten.
 3. Maak resultaten zichtbaar
  • Hang een performancebord aan de muur dat iedere dag wordt bijgewerkt.
  • Iedereen ziet zo iedere dag het effect van de verbeteringen.
 4. Begin met een dagstart
  • Begin iedere dag met een staande vergadering van maximaal een kwartier.
  • Bespreek hier kort de voortgang van het werk en de resultaten van de metingen.
  • Geef medewerkers de ruimte om problemen en verbeterideeën te delen.
  • Stel prioriteiten en selecteer gezamenlijk.
  • Wijs onmiddellijk een verantwoordelijke aan.
 5. Standaardiseer activiteiten
  • Baseer de eerste standaard werkwijze op de huidige best practice.
  • Signaleer afwijkingen op de standaard en evalueer periodiek of de standaard bijgewerkt moet worden.
 6. Ook voor managers
  • Ook managers stellen standaard werkwijzen op voor hun eigen werk.
  • Stel ambitieuze, aansprekende doelen voor de organisatie en help medewerkers om deze doelen te behalen.
  • Dit geldt niet alleen voor de teamleider, maar voor managers op elk niveau.
 7. Stel een coach aan
  • Deze leancoach moet van buiten het betreffende organisatieonderdeel of van buiten de organisatie zijn.
  • Richt de coaching in volgens ‘voordoen, samen doen, zelf doen’, zodat de organisatie het lean denken kan borgen.
 8. Deel successen
  • Niet iedereen zal meteen vooraan in de rij staan om met lean aan de slag te gaan.
  • Communiceer frequent over de behaalde successen.
  • Laat professionals de successen delen met andere disciplines.
  • Maak het onontkoombaar: de vraag is niet of een specialisme met lean aan de slag gaat, maar wanneer.

Bas en Wencke van KPMG, dank voor jullie helderheid!
Zo simpel is lean inderdaad!
In essentie althans. Want dit doen is vaak heel anders dan we gewend zijn.
Daar dan ook komen vraagt vaak een cultuurverandering. Dus stapsgewijze implementatie en volharding.
Geïnteresseerd te vernemen hoe wij jou en jouw organisatie daar mee kunnen helpen?
Teken hier in op een van onze kennismakingssessies!
 
 

Mooi leiderschap…

Eindejaar-reflectie én hoe kerst volgend jaar?
Tijdens het laatste Skipr Event sprak Karel Noordzij mooie woorden over leiderschap. „Leiderschap is niet meer het bedenken van een superieure strategie, maar het bouwen van een integere cultuur”. Karel is altijd een verademing. Mét zijn ervaring in de top van pensioenfonds PGGM, de NS, Transport & Logistiek Nederland en Schiphol, én jaren als Prins Carnaval (in katholiek den Bosch als protestant!). Karel zet het zo simpel neer. Zo eenvoudig kan leiderschap zijn. Wat weerhoudt ons?
Karel legt uit dat in Duitsland onderzoek is geweest waaruit blijkt dat 85% van de medewerkers ontevreden is, wat het bedrijfsleven 220 mrd euro kost! Droevige getallen. Met uitspraken als „als ik naar mijn werk ga, laat ik mijzelf thuis”. In Nederland zal dat niet veel anders liggen.
Karel propageert een integere organisatiecultuur waar angst en doofpotten niet nodig zijn. Hoe komt het toch dat wij daar toch last van hebben en houden?
3 oplossingen:

 1. de box
 2. fair process
 3. integraliteit en consistentie

Ad 1: de box; jawel, waar we een baby in stoppen. Die bied je voeding, liefde en grenzen. Grenzen betekent vrijheid in gebondenheid. Je geeft vertrouwen en je delegeert. Geef absolute en heldere grenzen en daarna maximale ruimte, zodat iedereen binnen die kaders maximaal vrij is om naar eigen inzicht daar het best mee om te gaan.
Ad 2: fair process: mensen kunnen uitstekend leven met voor hen nadelige beslissingen. Als die maar worden uitgelegd. Met aandacht en erkenning voor wat het voor betrokkenen doet. Dat helpt patiënten met moeilijke boodschappen toch ook? „People want to know how much they care, before they care how much you know”.
Ad 3: Luister, verken samen, leg besluitvast uit, geef helderheid.
Zijn boek „Op weg naar nieuw leiderschap”: een aanrader.
Dán nu de tip voor na de kerstdagen: als luchtige afleiding over leiderschap over je eigen kerst: de film „Christmas with the Kranks“: gratis te dowloaden via Netflix. Daarin o.a. Jamie Lee Curtis, van “A Fish Called Wanda”. Niet nieuw. Wel een feest. Neem desgewenst van Netflix alleen het gratis proefabonnement. Heerlijk ontspannen humor voor na die zware kerst.
Als je iemand kent die je een plezier denkt te doen met dit bericht: gebruik de symbolen links van deze tekst!
Wij wensen je een goede jaarwisseling waarna een mooi 2014! Wij hebben mooie, vernieuwende plannen voor 2014. Die kun je uit de eerste hand vernemen op onze kennismakingssessies. Voor de eerstvolgende: klik hier! 
Kees Kolff en Mauk van Heemstra

Hoge werkdruk?

Begin deze maand kwam de LHV met de resultaten van een enquête over de werkbeleving van artsen bij gezondheidscentra.
Uit de enquête blijkt dat bijna 30 procent ontevreden is met de huidige baan. Redenen voor de ontevredenheid zijn o.a. een te hoge werkdruk door te veel andere taken dan patiëntenzorg (64 procent), een te hoge werkdruk door te veel patiënten in te weinig tijd (67 procent) en te weinig zeggenschap bij de invulling van de werkdag (43 procent).
Op werkdruk heb je zelf meer invloed dan je denkt!
Wat kun je zélf doen?
verander de situatie

 • deel je dag zo in, dat je met belangrijke dingen begint, en niet met neuzelarijen
 • zet daartoe je taken voor de dag op volgorde: prioriteer wat écht moet op volgorde. Gun jezelf dat de laagste op je lijst niet gebeuren, Sterker nog: kies daar voor!
 • beperk je mails en telefoontjes tot enkele momenten op een dag (bijv. eind ochtend en eind middag) en beperk die in de tijd!

vermijd stress

 • zeg nee tegen zaken waar je niet voor bent en tegen meer taken dan je op dat moment aan kunt en wilt: elk moment dat je dat niet doet verhoogt je stress
 • denk na over de inrichting van je werkomgeving: dat hoef je maar één keer goed te doen en daarna vast te houden: bijv. je werkplek, niet gestoord worden, enz.
 • geef aan jezelf toe welke gevoelens je hebt en durf daarvoor uit te komen: dat gaan anderen zelfs waarderen!
 • neem verantwoordelijkheid voor hoe je je voelt. Leg dat niet bij een ander of de omgeving

pak de stressor aan

 • is die écht belangrijk? Zo niet mik hem er uit!
 • vermijd perfectionisme. Je professionaliteit is een groot goed; dat is jouw waardetoevoeging: daar mag je tevreden mee zijn, zonder dat je daar in hoeft te blijven excelleren. Goed is goed genoeg
 • als het allemaal te veel wordt: kijk naar wat je wel bereikt en waar je trots op mag zijn!

accepteer wat je niet kunt beïnvloeden

 • eisen die aan je werk gesteld worden, waar je geen invloed op hebt: kies daar voor, of zoek ander werk
 • het gedrag van anderen

neem pauzes en verzetjes

 • zorg voor minstens 3 onderbrekingen per dag (koffie/lunch/thee) waarin je echt tot jezelf komt, dus geen anderen die over werk praten en geen mails
 • organiseer je werk zo, dat je leuke aspecten door de dag heen hebt, lachen is een enorme ontstressor!
 • verbind je met collega’s die je energie geven

en ook…Inderdaad…… beweeg, let op je voeding, cafeïne, suiker, alcohol… enz en slaap genoeg.
Klaar voor een stap dieper? Daarbij kunnen wij je helpen!
Dat gaat over het herschikken van taken tussen jou en je collega’s!
 Met een waardestroomanalyse…

 • krijg je inzicht in welke taken jou stress opleveren, en hoe die anders kunnen worden ingericht.
   • óf door ze te beïnvloeden in volume en/of het moment waarop zij plaatsvinden.
   • óf door te ontdekken dat collega’s het zelfs leuk vinden om die taken over te nemen, of daar beter in zijn.

Vaak blijkt dat taken simpeler kunnen of zelfs vermeden kunnen worden. Taken die je nu als bureaucratisch en stressverhogend ervaart. Ja, je blijkt zelfs in rust, méér patiënten aan te kunnen in minder tijd. Ook patiënten blijken daar ‘beter’ van te worden!
Een waardestroomanalyse is één van de hulpmiddelen die je op weg kunnen helpen om steeds zinniger en zonniger zorg te verlenen, met als gevolg kostenverlaging. Dat helpt je zowel financieel, als in je werkplezier.
Ontdek dit op onze eerstvolgende kennismakingssessie of neem nu contact met ons op voor een toegesneden kennismaking!
Jij en je patiënten worden er beter van!

Begroting rond?

Altijd weer gestoei die begroting.
En dan dat jaarplan. Iedereen aangesloten?
Wij hebben daar een truc voor!
Als je geïnteresseerd bent, hebben wij daarvoor een leuk aanbod. Klik dan hier.
Én wij hebben weer een nieuwe gelegenheid speciaal voor eerstelijners om kennis te maken met lean denken en doen. Geïnteresseerd? Klik dan hier!

Verdraaid mooi boek: "Verdraaide organisaties"!

Eén van onze relaties wees ons op het boek: “Verdraaide Organisaties” van Wouter Hart.
Erg aansprekend en herkenbaar hoe Wouter de aandacht vestigt op ‘de bedoeling van organisaties’ en hoe ‘de systemen’ ons daarvan afdrijven.
Wij zien een directe parallel met ‘waardetoevoeging’ en ‘verspilling’ in ‘Lean’ termen.
Wouter geeft praktische handvatten hoe je jezelf en je medewerkers weer kunt oriënteren op ‘de bedoeling’.
Daarmee gaat ook weer energie stromen en verantwoordelijkheid toenemen en gedeeld worden.
Wat hij nieuw invoert is een oproep dat het aan leidinggevenden is om professionals via een ‘hitteschild’ te beschermen tegen ‘gedoe van buitenaf’ dat hen afhoudt om ‘de bedoeling’ te doen: hun vak, professie, passie.
Een aanrader!

Steeds Beter Zorg verlenen?

Voel jij als zorgbestuurder of leidinggevende ook de druk van wisselende eisen en onzekerheid, die je afhouden van waar zorg eigenlijk om gaat?
Wil je meer tijd en aandacht voor je cliënten, medewerkers en professionals om te doen waar jij in gelooft?
Lees meer