Zorg

Management door te wandelen….

Management by walking around… stoere uitspraak waar ik geen goede invulling op kon vinden. Lopen over werkvloer. Ja. Dan zie je wat er op de werkvloer gebeurt, onder en door de mensen die het werk doen waar het om gaat. Jaren geleden ervoer ik dat eens tot de president directeur Wisse Dekker van Philips op locatie kwam. De organisatie was weken in rep en roer. Het gebouw werd opgeknapt en de tuin opnieuw ingericht. Jawel: zelfs het looppad dat hij verwacht werd te nemen kreeg speciale belangstelling. Goed inzicht krijgt zo’n hoge baas dan nietwaar?
Lean bracht mij eindelijk een antwoord waar ik mee uit de voeten kon. Dagborden op afdelingen. Daarop staat op dag- en weekbasis wat de afdeling die week voor aandachtspunten heeft. Door de afdeling zelf ingevuld. Onder begeleiding van een „dagborg-coördinator”. Die bewaakt dat er op het dagbord alleen zaken komen die de afdeling zelf kan beïnvloeden. Dat het gesprek bij de dagstart staand gebeurt, slechts 5 of 10 minuten duurt, en dat alleen de relevante onderwerpen besproken worden, om elders en later uit te werken, door iemand dit dat op zich heeft genomen.
Als manager „boven” die afdeling kun je dan eindelijk doen waar het om gaat. Je ziet in een oogopslag wat er voor en bij het betreffende team speelt. Als je betrokkenen dáár naar vraagt, kan daaruit je belangstelling blijken. In plaats van dat dat als controle of beoordelen te ervaren. Althans, als je zelf die instelling niet hebt, maar oprecht geïnteresseerd bent in waarom deze mensen belangrijk vinden wat zij vinden en een houding hebt dat je daar steun aan wilt geven. Dan heb je meteen ook een beeld van eventuele zaken die kennelijk niet hun belangstelling hebben, terwijl jij dat misschien wel zou willen. Hoe vaak overkomt jou dat op een „klassieke” manier?
Kortom: het dagbord is een middel voor afdelingen om zichzelf op team niveau bij de les te houden. En voor hun leidinggevenden (maar ook hun (talloze?) andere collega’s, of andere bezoekers) om een indruk te krijgen wat er gebeurt en wat er speelt. Niet bedreigend! Daarmee kunnen al die bezoekers actief nadenken hoe zij aanvullend of ondersteunend kunnen werken. Heb jij een beter voorbeeld?
Hier, met dank aan het St Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg hun filmpje hierover:
Dagbord Oogheelkunde St Elizabeth Ziekenhuis Tilburg
Anderen blij maken met dit bericht? Gebruik de knoppen links van dit scherm!

Koester problemen!

Een permanente verbetercultuur via probleemoplossen.
Binnen „lean denken en doen” is een van de basisgedragingen: „los een probleem direct op”. Bij Toyota wordt de lopende band stilgelegd zodra iemand een omissie ontdekt. Trekt aan de „andon”, het signaal dat er iets niet pluis is. Daarop komt de leidinggevende te hulp. Samen lossen zij het probleem tijdelijk op en de band gaat door. Terzijde wordt notitie gemaakt van de omissie om daarna het probleem te analyseren via 5W2H en 5xWaarom?
Wat betekent dit? Dat iedereen op zoek is naar problemen! Waarom? Om daar van te leren, onderdeel van een permanente verbetercultuur!
Maar wij vinden dat problemen niet mogen bestaan. Omdat wij dan iets niet goed doen. Ons daarover schuldig voelen of iemand de schuld willen geven. Zo worden problemen niet onderkend, en weggepoetst. En niet als verbetermogelijkheid gebruikt. Wij vinden problemen lastig. Zij zitten ons in de weg. Wij laten ze liever liggen. Of verzinnen er iets omheen. Weg kans om te leren. Telkens weer!
Doe 5W2H en 5xWaarom om permanent te leren van problemen! Via 5W2H analyseer je het probleem, door het heel precies te definiëren:

 1. Wat is het probleem?
 2. Wanneer treedt het probleem precies op?
 3. Wie betreft het als het zich voordoet?
 4. Waarom is het een probleem?
 5. Waar treedt het probleem precies op?
 1. Hoevaak treedt het probleem op? (frequentie)
 2. Hoeveel treedt het probleem op? (omvang)

Het lijkt zo simpel, maar echt de tijd nemen dit heel secuur te formuleren is een hele klus. Zo ingewikkeld is het ook om exact te ontdekken wat er aan de hand is. Meestal springen we naar oplossingen voor problemen die net iets anders blijken te zijn dan je denkt, waarmee je niets oplost! Verspilling van tijd en moeite én het probleem blijft bestaan. En het wordt dan meestal groter.
Na de analyse van het probleem stel je 5 keer de Waarom vraag. Een hele uitdaging. Ik oefende dit voor het eerst op het terras van het Smits Koffiehuis tegenover Centraal Station Amsterdam. Zag het personeel steeds duiven verjagen, die hinderlijk etensresten kwamen halen.

 1. Waarom verjaagt het personeel de duiven? Omdat de duiven hinderlijk aanwezig zijn.
 2. Waarom zijn de duiven hinderlijk aanwezig? Omdat er etensrestjes blijven liggen.
 3. Waarom blijven er etensrestjes liggen? Omdat gasten eten niet lekker vinden of het te veel vinden.
 4. Waarom vinden zij het niet lekker of teveel? Omdat zij niet precies weten hoe het smaakt en hoeveel het is.
 5. Waarom weten zij niet precies hoe het smaakt of hoeveel het is? Omdat de hoeveelheden er niet bij staan en smaken verschillen.

Eenmaal bij deze 5e keer Waarom aangeland kom je bij de diepere oorzaak van het probleem. Als je dát gaat oplossen, los je zaken structureel op. En meestal meteen nog een een hele riedel problemen erbij.
Stel je voor wat een oplossing kan zijn: als gasten iets bestellen geef je ze een kleine variëteit aan kleine porties, zodat zij eerst kunnen proeven voor zij bestellen. Dán geef je ze steeds kleine porties, tot zij genoeg hebben. Het is maar een voorbeeld. Met welke resultaten? Er ontstaat een geheel ander aanbod en dienstverlening aan klanten, waaruit aandacht blijkt voor wat zij echt willen. Waar ze zelf aandachtiger bij het eten stil staan en de hoeveelheden. Waardoor de service omhoog gaat en het eetgenot. Waardoor er minder restjes, dus verspilling overblijft. Waardoor er niets meer overblijft voor duiven…..
Koester dus problemen om van te leren. Waardeer iedereen die een probleem signaleert. Help deze het op te lossen. Neem dan het probleem via 5W2H en 5xWaarom en ga permanent verbeteren!
Iemand wijzen op dit bericht? Gebruik de knoppen links van dit scherm!

Dol-simpel!

Het is te gek welke innovaties op ons afkomen. Dat gaat ons zorglandschap ingrijpend veranderen. Binnen jaren. Daartegenover kun je elk moment beginnen om zelf, heel simpel in kleine stapjes te ontwikkelen op weg daarheen! Dat geeft rust, eigen regie, richting  en energie.
Afgelopen vrijdag. Congres „sustainable health care”. 140 vooral jong volwassenen, overwegend geneeskunde studenten. Zinderend en hunkerend naar innovatie en inspiratie om zorg beter te maken! Veel eigen ideeën en initiatieven hierin. Indrukwekkende presentatie van Radboud UMC. Voorlopend in denken en doen onder de academische ziekenhuizen in Nederland. Belangstelling van Apple en Microsoft voor hun vernieuwingen! Presentaties hoe het zorglandschap binnen jaren dramatisch gaat veranderen. Door technologie die bij mensen thuis informatie gaat opnemen zonder dat je dat als patiënt merkt. Diagnose op afstand, consult digitaal aan huis en toenemend behandeling thuis! Ziekenhuisbezoek verminderend, gemak verhogend, kwaliteit verhogend, kosten verlagend. De grote ziekenhuizen, andere instellingen, instituten, overheid en verzekeraars van nu zullen hier niet tegen opgewassen zijn en imploderen. Binnen jaren!…….
Daar tegenover kun je elk moment zelf beginnen en hier op aansluiten. In alle rust. In hele kleine stapjes. Telkens verbeteren. Als dat op je werk nog niet lukt, want je krijgt je collega’s nog niet mee: begin op je eigen werkplek. Of thuis. Kijk hoeveel je daar van kunt leren! Leren om het in je genen te krijgen: Lean denken en doen helpt daarbij. Dat past het Radboud UMC ook toe. Dat neem je dan vanzelf mee naar je werk. Gaan anderen nieuwsgierig en jaloers worden. Zo verander je cultuur van binnen uit. Van klein naar groot. Weet je nog? De wereld veranderen, begint bij jezelf!
Als voorbeeld een Lean-waardestroomanalyse van de voorbereiding van mijn zaterdagontbijt. Althans het eindproces: 4 minuten!
[youtube]http://youtu.be/9HoZ13LU5bI[/youtube]
Wat zie jij in dit filmpje als je observeert door een Lean-bril? Mij valt op dat die 4 minuten als je er naar kijkt eindeloos lijken. Ik probeer mijn tijd te vullen met waardetoevoeging: zinvolle handelingen op weg naar „zo snel mogelijk een lekker ontbijt naar boven. Mijn klantenwaarde-definitie: “warm (!) roerei, sap, thee (met honing!), beschuit”. Ik loop veel heen en weer (verspilling). Als ik het gas aansteek is onduidelijk of het gas al aan is. Dat kost tijd en vraagt controle. (2 verspillingen). Gaandeweg blijkt de lamp boven het fornuis kapot. Die was mijn zoon aan het repareren. Vergeten, waarmee ik zinloos probeerde de lamp aan te krijgen (verspilling). Mijn zoon heeft daartoe exact geanalyseerd wat de oorzaak is en een nieuw onderdeel besteld. Zijn analyse was een week eerder, anderhalve dag na het filmpje heeft hij het probleem verholpen. Dit was voor de tussen-tijd een acceptabele oplossing. Én leidde tot een structurele verbetering. Beide een onderdeel van lean-probleemoplossen. Voor mijn doen ben ik heel rustig en bedeesd. Toch straalt ik op het filmpje niet de rust uit die ik zelf “meen aan te nemen” (verspilling)…. dat blijft een ontwikkelpunt voor mij. Het duurt lang voordat het kraanwater warm wordt. Daartoe hebben wij een ‚quooker’ laten aanleggen. In wezen compensatie (verspilling) voor een niet structureel opgelost probleem. Het ding is duur. Blijkt na 5 jaar dure vervanging van onderdelen te vragen. Na 10 jaar afgeschreven. Doe ik hierna anders. Het schoonmaken onderweg levert wel schone vaat en een ‚leeg’ aanrecht na afloop op!
Door te observeren zie je wat je anders niet in de gaten hebt. Wordt je je bewuster van wat je doet. Zie je telkens weer mogelijkheden voor verbetering: minstens 6 verspillingen!
Reageer hieronder! Als oefening voor jezelf in objectief observeren! Beschouwen zonder oordeel. Wat zie jij, wat ik niet zag en waarmee ik kan verbeteren? Zal ik daarna verklappen of mijn klant hier blijer van wordt, mijn verspilling vermindert en hoge inspiratie op peil blijft. Want dat levert lean denken en doen op!
 

Pasen en Pinksteren vielen samen!

Afgelopen week werd ik blij verrast door drie hoopgevende uitspraken:
1/ Artsen gaan 30 miljoen besparen door zelf te kijken welke behandelingen het beste zijn. Lees het artikel.
Geen beter voorbeeld van “lean standaard werk” dan dit!
De eigen vakmensen steken de koppen bij elkaar om samen vast te stellen wat de beste manier van werken is, in plaats van dat anderen dat over hen heen beslissen.
Die “standaard” dan tot werknorm verheffen en daarna wakker blijven op elk signaal dat die standaard wéér verbeterd kan worden.
Daarna die verbeterde standaard in datzelfde overleg tussen vakmensen tot nieuwe standaard benoemen.
En deze werkwijze nooit meer loslaten!
Dan heb je ‘permanent verbeteren’ geborgd en gaat je kwaliteit meetbaar stelselmatig omhoog……
2/ De bezem door de indicatoren: het nieuwe kwaliteitsinstituut pleit ervoor weer helemaal terug te gaan naar de essentie! Lees het artikel.
Eindelijk helemaal vertrekken en je oriënteren op waardetoevoeging voor patiënten. Daar waar wij als zorg voor zijn.
En de rest snoeien!
3/  hernieuwde belangstelling voor Rijnlands denken ziet ten koste van Angelsaksisch sturen: organiseer weer op basis van vertrouwen! Aldus Elsbeth de Ruijter, bestuursvoorzitter van GGZ inGeest (lees het artikel).
Dat leken mij drie prachtige Pinksterboodschappen (in de lijdensweek voor pasen!).
Totdat witte donderdag het drama van de NZA publiek werd. Daarin bleek dat vijf universitaire ziekenhuizen en dertig van de ruim tachtig algemene en topklinische ziekenhuizen in 2012 verlies leden, waarmee financiële situatie van de ziekenhuizen veel slechter was dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) minister Schippers en de Tweede Kamer heeft verteld. Dit komt uit het dossier dat klokkenluider Arthur Gotlieb samenstelde over de NZa. Twee weken voor zijn zelfgekozen dood overhandigde Gotlieb het aan zijn hoogste baas: de NZa-bestuursvoorzitter.
De NZA, hét controle-lichaam op onze indicatoren!
Er moet helaas toch weer geleden worden voordat het Pinksteren mag worden.

Hoopgevende weekend-lectuur!

Vandaag verschenen in Skipr editie van april!
Klik hier voor De relatie van LEAN en Theory-U als hoopgevend perspectief voor de zorgsector in deze tijden!.
 

tellen, zoeken, raden, wachten, herstellen, stoppen?

…………..weggooien, opslaan, je afvragen, controleren, omlopen, vragen, antwoorden, hertellen…. Als je een van deze bezigheden vaker op een dag (of door de week) doet, verspil je nodeloos energie en tijd.
‚Werkplaatsorganisatie’ is een manier om dit te beperken. LEAN noemt dat „5S-en”.
Begin eenvoudig, bijvoorbeeld met je bureau, een kast, of je werkruimte.
Materiaal: 

 • 3 (verhuis)dozen,
 • een blokje post-its
 • schilders-crepe-tape

Voorbereiding:

 • maak ruimte op een tafel of op de grond om spullen tijdelijk te sorteren
 • zet daar 3 (verhuis)dozen neer
 • merk die met ‚afval’, ‚recycle/weggeven’, en ‚verkoop’

1ste S: Sorteren: haal alles van je werkplek wat je de laatste maand niet hebt gebruikt. Stop dat in een van de dozen.
2e S: Structureren: leg de resterende spullen bij elkaar gesorteerd naar wat je

 1. elke dag gebruikt,
 2. wekelijks gebruikt en
 3. incidenteel gebruikt.

Leg vervolgens de spullen die je elke dag gebruikt zo neer dat wat je het meest gebruikt direct grijpbaar is. Wat je minder gebruikt iets verderop. ‚Voorraad’ leg je op afstand. Bedenk daarbij de minimale voorraad die je nodig hebt om te kunnen blijven werken. Schrijf dat op een post-it daarbij.
3e S: Schoonmaken en inSpecteren: maak je werkruimte schoon en constateer wat defect is. Verhelp dat, of noteer dat, als dat niet direct kan, om dat later te (laten) doen.
4e S: Standaardiseren: Visualiseer waar je spullen horen te liggen met lijnen, kleuren en/of symbolen (begin met schilderstape), zodat iedereen ziet waar het hoort. Geef de minimale voorraden in je voorraadkast aan en leg daar een papiertje met de naam en minimale bestelgrootte per artikel. Die papiertjes kun je dan gebruiken voor je bestellingen.
5eS: Standhouden: zodra je merkt dat iets niet op de bedoelde plaats is, zoek het en zet het terug. Én bedenk of dit betekent of er een goede reden is om het op een andere plaats te zetten. Pas je visuele aanduiding dan daarop aan.
Zien hoe dat er bij gezondheidscentrum Corlaer in Nijkerk uitziet? Klik hier!
Na enkele dagen bekijk je de verhuisdozen en constateer of je het nog steeds eens bent met je indeling. Gooi daarna afval weg en geef de andere spullen een passende toekomst.
Als dit alles gedeelde team-ruimtes en team-materiaal betreft, vraag je je teamgenoten op je voorstellen te reageren om zo samen de ideale gestandaardiseerde indeling te vinden.
Daarna wil je hetzelfde doen in je kamer, je voorraadkasten, de map-indeling op je computer, je hele gebouw,…. zelfs thuis! Niet eenmalig, maar steeds weer verbeterend. En je team ook!
Daarna steeds minder tellen, zoeken, raden, wachten, herstellen, stoppen, weggooien, opslaan, je afvragen, controleren, omlopen, vragen, antwoorden, hertellen…. Als je dit vaker op een dag of door de week doet, en meer energie en tijd!
Dit bericht doorsturen aan anderen? Gebruik de icoontjes links van deze tekst.
Als je meer wilt weten van onze aanpak, o.a. geïnspireerd door LEAN denken en doen: klik hier voor onze volgende ervaringssessie.

werkdruk.. wat je zélf kunt doen!

Werkdruk is een gevolg van o.a. eisende patiënten, afleidende taken van je eigenlijke werk zoals administratie en verantwoording, eisen uit je omgeving, maar ook van de organisatie van je werkomgeving en de sfeer onder je collega’s en je eigen taakopvatting.
Een manier om daar op korte termijn  praktisch iets aan te doen is het maken van een globale ‚waardestroomanalyse’ met collega’s. Wij nemen het voorbeeld van een eerstelijns praktijk.
Een waardestroomanalyse in 12 stappen:

 1. beleg een sessie van 2 uur met een vertegenwoordiging van collega’s uit je praktijk (tenminste een huisarts, assistente, telefoniste, en een vertegenwoordiger van alle disciplines uit je praktijk en je coördinator)
 2. koop een rol bruin pakpapier (1x10m) bij een kantoorboekwinkel, een rol schilders-afplaktape, een blokje gele post-its en een blokje gekleurde post-its
 3. de sessie:
 4. plak 3 m van de rol pakpapier horizontaal op de muur (met het schilderstape)
 5. vraag de meest analytische en organisatorische deelnemer om het proces te coördineren
 6. laat deze achtereenvolgens alle acties bevragen die een gemiddelde patiënt doorloopt vanaf het overwegen dat hulp wordt gezocht tot en met een diagnose en eventuele verwijzing
 7. laat 2 personen met leesbaar handschrift deze acties, zodra zij worden opgenoemd op een gele post-it schrijven. De sessie coördinator plakt deze op volgorde op het pakpapier
 8. doorloop zo in anderhalf uur een typische gang van een patiënt
 9. gaandeweg zullen deelnemers opmerken dat iets in het proces niet goed loopt: schrijf dat op een rode post-it en plak dat erbij
 10. ook kunnen voorstellen ontstaan om iets handiger of beter te doen: schrijf die op een groene post-it
 11. het laatste half uur besteed je met het benoemen van die verbetervoorstellen (op groene post-its) die direct ingevoerd kunnen worden, of met de minste moeite. En zet je de rode post-its op volgorde van prioriteit waar je het meest last van hebt en iets mee wilt
 12. je eindigt met actoren te benoemen om de verbeteracties uit te voeren en met vervolgvoorstellen te komen om het meest aansprekende probleem aan te pakken

Resultaten van zo’n sessie:

 • een gedeeld beleven van waar je samen in de praktijk last van hebt
 • verbetervoorstellen die je direct in kunt voeren
 • meer gemeenschappelijkheid en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid
 • enthousiasme om hier verbeteringen in aan te brengen

Als je hiermee eenmaal begint, wil je dit niet meer loslaten; wordt het werk een stuk leuker!
Als je nóg meer wilt: bezoek onze eerstvolgende ervaringssessie.
Dit bericht doorsturen aan anderen? Gebruik de icoontjes links van deze tekst.

Doen waar je goed in bent

Zondag vorige week sprak ik een logopediste. Weg bezuinigd door eisen van het gezondheidscentrum en onderwijsinstelling. Voor zichzelf begonnen omdat haar doelgroep bewerkelijker is dan gemiddeld zonder compenserende gelden en anders buiten de boot valt. Zij doet nu helemaal waar zij zelf in gelooft. Aanzienlijk dankbaarder met betere respons van cliënten. Niet slechter betaald.
De dag daarop: bijkomen in de sauna van het pittige trainingsweekend dat ik achter de rug had. Een ‚opgieting’. Velen in 100 ºC bloot bij elkaar. Uitleg over wapperen (met handdoeken) en geurtjes. Er gebeurde weinig.
Éen opgieting later: ‚sauna-meester’ Urian zette op zijn iPod reggae muziek. Wapperde of zijn leven er van af hing. In een ritmische dans. Kennelijk reggae in het bloed. Na afloop applaus van de bloteriken. Elkaar instemmend toelachend. Niet gebruikelijk in een sauna.
Overeenkomst: beiden creëren hun eigen wereld rondom waar zij goed in zijn. Dat werpt vruchten af.
Wij raken elkaar in de zorg kwijt in gedoe met onderlinge verhoudingen en verrekeningen. Verliezen de essentie uit het oog: doen waar wij goed in zijn. Naar eigen overtuiging, kennis en kunde. Doen waar de patiënt voor komt. In contact!
Dat kan opeens wel weer buiten de gevestigde orde!
Laten wij onze zorg opnieuw enten op de essentie: waardetoevoeging voor de klant vanuit onze eigen deskundigheid en inzicht. Wél in een professionele intervisie-relatie met vakgenoten…. want wij willen geen rechtszaken als vanmiddag die van Jansen ‘Steur’……
Wij kunnen je daar bij helpen! Teken hier nu in op onze volgende kennismakingssessie.
Eerst je sturing op orde? Alleen deze week nog onze actie om binnen 15 werkdagen je visie-/beleid-/jaarplan en begroting aangesloten te krijgen op 2A4tjes! Klik daarvoor hier!
Dit bericht doorsturen aan anderen? Gebruik de icoontjes links van deze tekst.
Stemmen op de sauna meester? Urian dingt naar het nationaal kampioenschap. Je kunt hem liken: Urias Rahakbauw

de toekomstige eerstelijn…..

Donderdag 6 maart houden wij een ‘fact finding split second werk-conferentie’. Met voorlopers en deskundigen willen we scherper krijgen waar wij met de eerste lijn naar toe gaan.
Het idee is dat de eerste lijn zich ontwikkelt over een aantal assen

 • visie op rol patient: van afhankelijk naar maximaal eigen regie voerend over eigen welbevinden
 • visie op gezondheid: van medisch inhoudelijk naar een referentie vanuit psychisch, fysiek en sociaal welbevinden
 • visie op je eigen ‚bedoeling’ met je praktijk: wat wil je als praktijk neerzetten? Waartoe wil je bestaan?
 • visie op ontwikkeling van je aanbod als praktijk: van cure via vroegsignalering naar preventie

Wij willen je graag over de uitkomsten informeren. Nóg mooier: misschien wil je betrokken  raken bij de verdere uitwerking daarvan!
Als dát zo is, klik dan hier om je belangstelling hiervoor kenbaar te maken. En noem in welk opzicht je wellicht zou willen bijdragen.
Zo niet, dan heb je ook de mogelijkheid om onze bevindingen te vernemen op de eerstvolgende kennismakingssessie. Om je daarvoor aan te melden: klik hier! Of bezoek onze stand op de Huisartsbeurs 2014.
En als je iemand een plezier denkt te doen met dit bericht, gebruik dan bijvoorbeeld de icoontjes links in beeld om hen te informeren!
Groet weer van Kees Kolff en Mauk van Heemstra, mede names ons uitdijend ZorgSteedsBeter team!

Lean blijven en worden

Onder deze titel presenteren Bas Bomer en Wencke van der Meijden deze maand in Skipr de eenvoud van Lean:

 1. Kies een plek die telt
  • In de primaire zorgprocessen
  • dus niet in de ondersteundende
 2. Richt relevante metingen in
  • Bepaal wat echt van waarde is voor de patiënt. In de acute zorg is doorlooptijd cruciaal.
  • Richt de meting in en analyseer de oorzaken van variatie.
  • Stuur op kwaliteit en doorlooptijd, niet op kosten.
 3. Maak resultaten zichtbaar
  • Hang een performancebord aan de muur dat iedere dag wordt bijgewerkt.
  • Iedereen ziet zo iedere dag het effect van de verbeteringen.
 4. Begin met een dagstart
  • Begin iedere dag met een staande vergadering van maximaal een kwartier.
  • Bespreek hier kort de voortgang van het werk en de resultaten van de metingen.
  • Geef medewerkers de ruimte om problemen en verbeterideeën te delen.
  • Stel prioriteiten en selecteer gezamenlijk.
  • Wijs onmiddellijk een verantwoordelijke aan.
 5. Standaardiseer activiteiten
  • Baseer de eerste standaard werkwijze op de huidige best practice.
  • Signaleer afwijkingen op de standaard en evalueer periodiek of de standaard bijgewerkt moet worden.
 6. Ook voor managers
  • Ook managers stellen standaard werkwijzen op voor hun eigen werk.
  • Stel ambitieuze, aansprekende doelen voor de organisatie en help medewerkers om deze doelen te behalen.
  • Dit geldt niet alleen voor de teamleider, maar voor managers op elk niveau.
 7. Stel een coach aan
  • Deze leancoach moet van buiten het betreffende organisatieonderdeel of van buiten de organisatie zijn.
  • Richt de coaching in volgens ‘voordoen, samen doen, zelf doen’, zodat de organisatie het lean denken kan borgen.
 8. Deel successen
  • Niet iedereen zal meteen vooraan in de rij staan om met lean aan de slag te gaan.
  • Communiceer frequent over de behaalde successen.
  • Laat professionals de successen delen met andere disciplines.
  • Maak het onontkoombaar: de vraag is niet of een specialisme met lean aan de slag gaat, maar wanneer.

Bas en Wencke van KPMG, dank voor jullie helderheid!
Zo simpel is lean inderdaad!
In essentie althans. Want dit doen is vaak heel anders dan we gewend zijn.
Daar dan ook komen vraagt vaak een cultuurverandering. Dus stapsgewijze implementatie en volharding.
Geïnteresseerd te vernemen hoe wij jou en jouw organisatie daar mee kunnen helpen?
Teken hier in op een van onze kennismakingssessies!