lean in de zorg

Moeite collega’s te binden?

Een fors gezondheidscentrum (klant van ons), had moeite om collega’s (artsen, fysiotherapeuten en doktersassistenten) voor het centrum te vinden en te binden.
Dat riep de vraag op: Waarom zouden mensen graag in ons centrum willen werken? Daar kwam geen bevredigend antwoord op.
Het centrum is vergelijkbaar met andere.  De zorg is goed, de sfeer redelijk en de problemen voor velen herkenbaar. Medewerkers en professionals ervaren een hoge werkdruk, er is veel administratieve rompslomp, patiënten worden steeds mondiger, samenwerking onderling en tussen de verschillende disciplines is matig.
Hoe zorg je ervoor dat mensen graag in jouw organisatie komen werken?
Ik moest toen denken aan een zeer inspirerend en succesvol programma in de onderwijs-sector.
Dit  programma, genoemd ‘leerKRACHT’, heeft als doel om het Nederlands onderwijs van ‘goed’ naar een ‘uitstekend’ te brengen, door docenten zo in hun kracht te zetten dat ze elkaar steeds beter maken. De professionals (docenten)  zijn de sleutel tot beter onderwijs.
De LeerKRACHT doelstellingen:

 • Geweldig onderwijs voor miljoenen leerlingen
 • Leraren die meer plezier hebben in hun werk en minder werkdruk ervaren
 • Gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten
 • Docenten die van elkaar leren en elkaars talenten benutten
 • Leerlingen die met hun leraren meedenken over hoe het onderwijs nóg beter kan

Dit programma startte in 2012 bij 15 scholen en loopt nu extreem succesvol bij meer dan 400 scholen.
De initiatiefnemer, Jaap Versfelt, (oud McKinsey-man), is hiermee gestart door onderwijs-ervaringen van zijn vrouw. Zij was als enthousiaste zij-instromer onderwijzer geworden en op haar school tegen muren aangelopen. Dit, omdat het op school zo anders werkte dan ze gedacht had, de potentie om van elkaar te leren binnen de school werd nauwelijks benut, de samenwerking was gebrekkig. Leraren waren individualistisch bezig en bereidden telkens op zichzelf hun lessen voor. Van samen doelen stellen en van elkaar leren was nauwelijks sprake. Dit onder werkdruk en gebukt onder veel wisselende regels van het ministerie en als onzinnig ervaren administratieve verplichtingen. (Waar hebben we dit meer gehoord?) Dit moet beter kunnen!
Het programma is gebaseerd op 3 peilers, vooral bedoeld om leraren van elkaar te laten leren:

 1. Gezamenlijk doelen stellen, die met elkaar realiseren en elke week 15 minuten samen bespreken.
 2. Met elkaar lessen voorbereiden
 3. Elkaar feedback vragen door bij elkaar in de les te observeren.

Bijzonder is ook dat leerlingen, (waar het immers om gaat!) meer betrokken zijn.
Dit programma is geïnspireerd op Lean denken en doen. In een aantal opzichten gaat dit programma veel verder dan veel andere programma’s. Niet alleen worden dingen beter geregeld, ook vakinhoudelijk wordt er verbeterd. Zo word je met elkaar beter: de essentie van Lean.  Het levert een goede samenwerking op, leidt tot enthousiaste docenten, geeft een betere open sfeer en beter onderwijs dat de leerlingen ten goede komt.
De problematiek in het onderwijs heeft op veel punten gelijkenis met die in de gezondheidszorg.
Lean werken en doen leidt dan ook binnen de zorg tot enthousiaste medewerkers, een lagere werkdruk, een open cultuur, betere zorg en meer tevreden patiënten. Dat merken we bij onze klanten elke dag. Dit effect wordt versterkt als ook binnen de organisatie zelf inhoudelijk van elkaar geleerd wordt te leren. Je komt als professional zo veel meer in je kracht, net zoals bij “leerKracht”. Dit is een kans die niet overal wordt benut. Waar die wel wordt benut wordt iedereen elke dag beter. Wie wil dat niet?
Vanuit zo’n omgeving is het niet moeilijk om de geschikte mensen te vinden en binden.
Doen dus!
Daarmee ook beginnen? Boek een gratis ervaringssessie en je wilt nooit meer anders!
Kees Kolff

Houd je A3 simpel!

Deze tips&trucs zijn strikt voorbehouden aan onze A3-gebruikers!

Ben je er nog geen? Surf dan naar www.MijnA3.nl en wórd het!

A3’s zijn net als alles bij Lean zowel heel simpel, als juist daarom ingewikkeld!

A3’s bevatten alles wat je op strategisch niveau wil zeggen over je organisatie(-onderdeel).

Én wat je belangrijk vindt om gedurende het jaar te realiseren.

Je A3 geeft antwoorden op de ‘waarom?’ en ‘hoe?’  -vragen!

Dat allemaal in slechts enkele zinnen. Zodat je je kunt beperken tot dat ene A3-formaat (2xA4).

Een stappenplan:

 1. Vul alle onderdelen van het A3 spontaan in, met zo weinig mogelijk woorden. Die woorden hoeven niet in een keer goed te zijn.
 2. Noem dat A3 je ‘eerste concept’.
 3. Deel dat concept met degenen waarmee je samen de verantwoordelijkheid wilt dragen voor het organisatieonderdeel waarop je A3 slaat.
 4. Vraag hen om verbetervoorstellen.
 5. Beperk je daarbij tot de hoofdzaken: wat moet er wél en wat niet in komen? Val nog niet over woorden. Voer discussies alleen over zaken die er echt toe doen. Wees tevreden met de rest.

Noem dat je  ‘eerste formele A3’ en ga daarmee aan de gang!

Dat kan door het zichtbaar op te hangen:

 1. Aan een muur, zodat degenen waarmee je dit wilt blijven delen er op kunnen kijken.
 2. Of op je ‘plan-‘ of ‘verbeterbord’ (whiteboard). Zodat langslopers met boardmarkers, of post-its kunnen reageren op je A3.

Het werkt stimulerend om na een poosje (enkele weken of maanden) je A3 een slag te verbeteren met nieuwe inzichten, van jou zelf, of op suggesties van anderen.

En wees daar tevreden mee!

Daarna:(bijvoorbeeld elk kwartaal):

 1. Vul de voortgang van de acties op je A3 in met onze kleurencodes. Je ziet dan in één oogopslag wat op plan loopt, en wat achter loopt.
 2. Bedenk met je team welke acties om bijstelling vragen.
 3. Die acties stel je bij en je hebt je volgende versie van je A3!

De praktijk leert dat je op deze manier met je team een steeds beter werkend A3 krijgt. Waarmee je A3 steeds gemakkelijker je organisatie(onderdeel) stuurt. Stapje voor stapje steeds beter.

Het volgende jaar ben je dan rijp om wellicht meer organisatieonderdelen aan een eigen A3 te helpen. Altijd in samenhang met je ‘Hoofd-A’.

Al doende steeds verder, totdat de hele organisatie qua ambities en doelen in een beperkt aantal A3’s is beschreven. Waardoor je met minimale inspanning onderling samenhangend kunt blijven sturen en telkens verbeteren.

Reageer hieronder op deze tips&trucs met vragen of suggesties, om ons te helpen ook jou steeds verder te helpen. Of mail ons via info@steedsbeter.nu.

Stuur deze informatie gerust door aan iemand die je er een plezier mee denkt te doen.