Te veel ideeën?

Ook vaak te veel ideeën, waartussen briljante, maar je komt er niet toe?
Hier de oplossing:
Prioriteer in 3 stappen:

  1. Zet je ideeën in een tabel
  2. Geef op een schaal van drie aan
    • hoeveel inspanning/afstemming ze vergen,
    • hoeveel effect ze gaan hebben,
    • hoe urgent ze zijn en
    • hoe belangrijk.

Bijvoorbeeld:

 
3. ’Plot’ ze in onderstaand matrices.


Uit je eerste matrix zie je direct je laaghangend fruit: dat wat je met minimale inspanning en groot effect kan doen: idee 2 dus!
Daarover hoef je je niet te verantwoorden, niet af te stemmen, geen investeringen voor te doen.
Dus: wat let je?
De andere matrix is voor serieuzer spul: je strategische zaken, die je op termijn wilt inplannen en uitvoeren.
Daarvoor kan meer afstemming en afweging nodig zijn en misschien wel degelijk investeren vragen. Kies primair voor de activiteiten in het kwadrant rechts boven. In dit voorbeeld idee 3.
Pak je laaghangend fruit nog net even lekker voor je vakantie, of als de rest met vakantie is?
Dan kun je na de vakantie je collega’s voorleggen welke zwaarwegender prioriteiten je in het najaar wilt oppakken, of in je plan voor volgend jaar opnemen.
Bijvoorbeeld in je A3, als aantrekkelijk alternatief voor een jaarplan.
Gaat daarvoor al naar www.mijnA3.nl.
Reacties? Geef die hieronder!
En/of stuur dit bericht door aan iemand de je daarmee een plezier denkt te doen.
Een goede zomer!
Mauk van Heemstra
 

A3-vragen onderweg….

Deze tips&trucs zijn voorbehouden aan onze A3-gebruikers!

Ben je er nog geen? Surf naar www.MijnA3.nl en wórd het!
Gaande je A3, rijzen er verbetermogelijkheden: de drie meest voorkomende zijn:
1/ Vraag je af of je A3 op alle onderdelen samenhangend is.
Immers: het totaal van je acties moeten leiden tot je doelen via je strategieën.
En die strategieën moeten weer gebaseerd zijn op je SWOT.
Bijvoorbeeld: de sterktes van je organisatie wil je inzetten om je doelen te bereiken. Benut je die ten volle? Staat dat in je strategieën? Heb je daaronder toereikende acties benoemd?
Net zo bij je kansen en bedreigingen. Heb je ook die in je strategieën en acties meegenomen?
En als je alles op je A3 door je oogharen bekijkt, ben je dan conform je kernwaarden bezig en inderdaad aan het afstevenen op je hogere doel?
Het kan leerzaam zijn om deze vragen aan een buitenstaander voor te leggen die je A3 bekijkt. Die ontdekt vaak inconsistenties of omissies die je zelf over het hoofd ziet.
2/ Daarnaast komen velen in verleiding om binnen de SWOT in het vakje ‘kansen’ uitspraken te doen, die eigenlijk strategieën zijn. Het vakje ‘kansen’ hoort alleen die onderwerpen te bevatten waar je als organisatie zelf geen invloed hebt en die ‘buiten’ jou gebeuren. Beschrijf ze dus ook als iets wat buiten je beïnvloeding gebeurt.
De verleiding is vaak om dan al een reactie op die kans te noemen. Maar die reactie hoort niet in het vakje ‘kansen’ te staan, maar bij je strategieën, of zelfs bij je acties.
Kijk dus eens extra kritisch naar wat je bij je ‘kansen’ hebt gezet: is dat echt alleen een beschrijving van wat buiten je organisatie gebeurt? Of heb je stiekem daar je voorgenomen reactie geformuleerd?
3/ Dan komen velen in verleiding om meer dan 5 kernwaarden op te nemen. De kunst is net als in alle andere vakken van je A3 om je te beperken. Als je meer kernwaarden dan die vijf opneemt, verlies je focus. De kunst is om je te beperken tot zelfs het liefst drie kernwaarden, waar je alles aan ophangt, bijvoorbeeld ook onderliggende waarden. Heb het lef om je te beperken en er samen met je team uit te komen waar je voor kiest. Juist die discussie helpt je onderling qua focus en prioritering, net als je discussies over andere aspecten van je A3.
Heb je zelf andere vragen of verbetervoorstellen?
Reageer hier onder of mail ons op info@steedsbeter.nu