Hoe ziek kun je zijn?

Voor de kerstdagen hebben wij 3 inspiratie-bronnen om vanaf januari rustiger te werken.

 1. het rapport “Gezond werken in de zorg” van Babbette Bronkhorst dat 2 weken geleden uit kwam
 2. “Ontketen je brein” van Theo Compernolle  nu ook in het Nederlands beschikbaar
 3. “Een levensregel voor beginners” van Wil Derkse.

Het rapport “Gezond werken in de zorg”, zet haarfijn uiteen hoe ziek wij elkaar binnen de zorgsector aan het houden zijn. Dat zet Babbette “fraai” neer in het onderstaande schema:
Infographic-Gezond-werken-in-de-zorg-2014
 

Klik op de afbeelding voor een leesbaar formaat.

Niet alleen zetten wij elkaar teveel onder druk, wij nemen het ook als onvermijdelijk aan. Dit geldt zowel fysieke, als emotionele belasting.
De belangrijkste boodschap vinden wij: het is is echt klinklare nonsens en niet nodig om dergelijke fysieke en emotionele belasting te continueren! Iedereen kan er zelf iets aan doen. Én ja, op de schouders van leidinggevenden rust een extra verantwoordelijkheid. Want zij zijn bij uitstek degenen die de bewakers van de cultuur in een organisatie (wat Babette het “veiligheidsklimaat” noemt) en vooral ook degenen die als eerste verantwoordelijk zijn om als een cultuur niet deugt daarin verandering te brengen.
Het verhaal is heel simpel. En je hebt er geen “lean” voor nodig om het te snappen. Maar als wij toch de “lean” termen gebruiken dan gaat het erover dat een mens gewoon beter  werkt in rust. Je productiviteit is groter, de kwaliteit is beter. Er worden minder fouten gemaakt. En ja het is óók gewoon plezieriger werken. Ik kan dan ook misselijk worden bij de gedachte dat als (zoals ruim een jaar geleden) uit onderzoek bleek dat 80% van de AIO’s tegen overwerktheid aan zitten het commentaar van talloze gevestigde specialisten was: “daar moeten ze dan maar aan wennen; dat hadden wij ook”. Om te beginnen is het niet waar. Want die overwerktheid is wel degelijk een nieuw fenomeen. Het is vooral ook nieuw dat dat op steeds jongere leeftijd gebeurt. Maar het is funest als degenen die hierin verandering kunnen en moeten aanbrengen hier zo tegenover staan.
Het onderzoek van Babette vinden wij een bewijs van  hoe ver wij verwijderd zijn van wat je moet willen. Dit heeft niet alleen nadelen voor de werkenden, maar berokkent juist ook schade aan de client: want je wordt minder goed bediend door iemand die onder stress werkt én er worden meer fouten gemaakt. En je kunt er zélf al onmiddellijk iets aan doen. Vanaf januari bijvoorbeeld! Theo Compernolle schrijft in zijn dit voorjaar verschenen boek welke werking het op de hersenen heeft om je af te peigeren met multitasking en permanent bezig zijn. Dat je daar behalve aanzienlijk minder productief ook kwalitatief aanzienlijk minder goed, ja zelfs ethisch minder afgewogen door werkt. Als je zijn richtlijnen ter harte neem, zoals ’s morgens beginnen met de zaken die echt belangrijk zijn, in periodes van 45 minuten aaneen, met een korte pauze daarna, zet je al een stap. Geen mails aan het begin van de ochtend. Het liefst in bulken van een half uur aan het eind van de ochtend en aan het eind van de middag. Verder in de loop van de middag de losse restjes van je werk doen en beginnen op te ruimen en te sorteren en plannen voor de dag daarop. Tenslotte in de avond terugkijken op de dag alvorens jezelf een goede nachtrust te gunnen. Het verrassende van Theo’s boek en wetenschappelijk onderbouwde adviezen, vond ik dat De leerregel van Benedictus, door Wil Derkse vertaald voor praktische toepassing in het hedendaagse leven, aangeeft hoe heilzaam het ritme van het kloosterleven is, dat al begin 6e eeuw (!) door Benedictus is beschreven. Dat een soort “oer”-dagritme aangeeft voor monniken, dat bizar nauw aansluit bij wat Theo Compernolle op basis van hersenwerking wetenschappelijk aantoont!
Laten wij daarom onze zieke neiging laten varen om werkdruk als fait accompli te nemen. Heb het lef om te erkennen hoe ziek en verderfelijk dat is en neem als leidinggevende de verantwoordelijkheid om hierin verandering te brengen. En ook als niet-leidinggevende, je kunt er voor jezelf elke dag mee beginnen. Lees in de kerstdagen één, of beide boeken van Wil Derkse of Theo Compernolle en laat het volgende onderzoek van Babette uitwijzen dat de werkbeleving in de zorg met grote stappen op is verbeterd!
Wij wensen je goede feestdagen en een véél gezonder 2015!

Gek van de projecten?

Afgelopen donderdag met huisartsen, hidha’s en assistenten bij elkaar. Discussie over de rol van de Hagro, wat iedereen allemaal onder anderhalfde lijn verstaat, hoe je omgaat met generalisme en specialisme. Én ook: hoe voorkom je dat je dol wordt van alle projecten?!

De eerste vragen zijn niet zo simpel op te lossen en vragen maatwerk voor je eigen samenwerking en opvattingen. Maar die projecten: dat kan heel simpel.

Een „project-A3” helpt daarbij!

Door het terugbrengen van al je “projectplannen” tot telkens één enkel, visueel aantrekkelijk ‚A3’ (formaat 2xA4) heb je de troef in handen!

Project-A3v2-1200Dat doe je in 12 stappen:

 1. neem een “mindmap”-programma, of gebruik “Excel”
 2. zet daarin de categorieën uit het voorbeeld project-A3 hiernaast (Hoger doel, Situatie, Aanleiding, Project-team, je SWOT (sterktes, zwaktes, risico’s), Project-doelen (zo SMART*) mogelijk), Strategieën, en Acties).
 3. project-A3-doelen-1500loop je bestaande project-plan door en selecteer telkens een tekstgedeelte dat slaat op één van die rubrieken. Óf start een nieuw project door deze titels in te vullen.
 4. kopieer die teksten naar diezelfde titels in je mindmap (of Excell document) (zie voorbeeld hiernaast > )
 5. loop daarna alle teksten akelig kritisch door en probeer ze terug te brengen tot alleen de essentiële woorden, die de lading dekken (geen woord te veel!)
 6. transporteer vervolgens de uitkomsten naar de rubrieken in je A3 (gebruik daarvoor het voorbeeld-A3 als sjabloon)
 7. bespreek daarna je project-A3 met degenen die genoemd staan als je “project team” om het te completeren.
 8. bespreek het daarna (of juist eerst oriënterend hier vóór) met degenen die verantwoordelijk zijn als “opdrachtgever” van je project. Dat kan je “management team” zijn.
 9. nadat opdrachtgever en betrokkenen akkoord zijn stel je het vast als “zo gaan we het doen”
 10. gebruik dit project-A3 om je maandelijkse voortgang te bespreken met de teamleden én opdrachtgever, tot het project gereed is.
 11. Tot zover dat éne project.
 12. Op dezelfde manier ga je met ál je projecten te werk. Dán kom je in de gelegenheid om die projecten in hun samenhang te zien. Bijvoorbeeld doordat je merkt dat dezelfde mensen te veel belast gaan worden. Óf dat je onvoldoende middelen hebt om alle projecten tegelijk uit te voeren. Dát is het moment om te beslissen voor het in de tijd verschuiven van projecten, of ze in het geheel uit te stellen of te laten vallen. Het totaal moet namelijk kloppen. En wel op een manier dat iedereen meent dat het zinnig en mogelijk is! Zo niet, dan ben je met een onhaalbare ambitie bezig en dat voelt iedereen. NIET DOEN! Als je dat aan de bron stopt, heb je een wereld gewonnen. Iedereen snapt, dat zodra je je projecten in project-A3’s overzichtelijk kunt tonen, én de samenhang en het totaal opgeteld zichtbaar kloppend is, het alleen dán kan werken!

De voordelen:

 • op één overzichtelijk document (formaat A3 = 2xA4) heb je overzicht over alle relevante aspecten van je project in hun onderlinge samenhang
 • door dit tot dat ene A3 te beperken dwing je jezelf tot de essentie te komen
 • door de aantrekkelijke vorm communiceert het naar alle betrokkenen op een manier die onvergelijkbaar veel beter is dan de klassieke projectplannen
 • door het fysiek een zichtbare centrale plaats in je organisatie te geven, blijft het gedurende de looptijd van het project permanente richtsnoer voor iedereen die daar langs loopt
 • door de totale verzameling van je projecten (belasting van mensen en middelen) in een document te zetten, zie in een keer of het haalbaar is en blijft
 • het document op zich kan ook als stevige basis fungeren voor je afspraken met verzekeraars

Iemand anders hierop wijzen? Gebruik de knoppen hiernaast!

Reageren naar ons? Zet je suggestie in het blok hieronder of mail naar info@zorgsteedsbeter.nl 

*) SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Attributief (lees: “relevant”), Realistisch, Tijdspecifiek. Voorbeeld: “over 10 minuten een slok water hebben gedronken”, zo zo’n SMART norm kunnen zijn.

Jouw prio's voor 2015?

Elk jaar bevragen wij onze doelgroep hun voornaamste zorgen, plannen en hulpvraag.
Het afgelopen jaar was dat

 1. werkdruk
 2. onvoorziene eisen van verzekeraars
 3. ongewisse tarieven
 4. intercollegiale afstemming

Wij vragen ook jou nu jouw top-zorgen, doelen en wensen voor 2015 aan te geven.
Hierop baseren wij onze maandelijkse tips en trucs om jou verder te helpen in je werk.
Als dank voor je inspanning sturen wij je ons e-boek toe. Dit verschijnt binnenkort, met tientallen voorbeelden hoe “lean denken en doen” je vernieuwend naar de zorgsector leert kijken.
Klik nu hier voor de mini-enquete (max 3 minuten!) Dan kunnen wij je weer een jaar inzichten bieden die jou verder helpen!
 

Nooit meer een beleidsplan!

Je begroting 2015 is rond. Je jaarplan, beleid en visie staan als een huis.

Maar hoe gaan je medewerkers je ambities gedurende 2015 ook écht realiseren?

Weer dat gedoe met beleids- en jaarplannen? En elk kwartaal, of zelfs elke maand gedoe over de „voortgangsmonitoring”?

Dat los je op met een „A3”!

Door het terugbrengen van je begroting, missie, visie en jaarplan in één enkel, visueel aantrekkelijk ‚A3’ (formaat 2xA4) heb je de troef in handen!

Hoofd A3

Dat doe je in 9 stappen:

 1. neem een “mindmap”-programma, of gebruik “Excell”
 2. zet daarin de categorieën uit het voorbeeld A3 hiernaast (Hoger doel/missie, Visie, Kernwaarden, Sterktes, Zwakten, Kansen, Bedreigingen, Doelen (zo SMART*) mogelijk), Strategieën, en Acties).A3-categorieen
 3. loop je beleids- en/of jaarplan door en selecteer telkens een tekstgedeelte dat slaat op één van die rubrieken
 4. kopieer die teksten naar diezelfde titels in je mindmap (of Excell document) (zie voorbeeld hiernaast > )
 5. loop daarna alle teksten akelig kritisch door en probeer ze terug te brengen tot alleen de essentiële woorden, die de lading dekken (geen woord te veel!)
 6. transporteer vervolgens de uitkomsten naar de rubrieken in je A3 (gebruik daarvoor het voorbeeld-A3 als sjabloon)
 7. bespreek daarna je nieuwe A3 met je management team en signaleer ontbrekende onderdelen en inconsistenties: dan heb je meteeen je eerste verbeteringen te pakken
 8. gebruik dit A3 om je maandelijkse voortgang te bespreken
 9. en houdt hier nooit meer mee op!

De voordelen:

 • op één overzichtelijk document (formaat A3 = 2xA4) heb je overzicht over alle relevante aspecten van je missie, visie, kernwaarden, sterktes, zwakten, kansen, bedreigingen, doelen, strategieën en aties in hun onderlinge samenhang
 • door dit tot dat ene A3 te beperken dwing je jezelf tot de essentie te komen
 • door de aantrekkelijke vorm communiceert het naar alle betrokkenen op een manier die onvergelijkbaar veel beter is dan de klassieke documenten die beleid, visie en strategie en jaarplannen vaak zijn
 • door het fysiek een zichtbare centrale plaats in je organisatie te geven, blijft het door het jaar heen een permanente richtsnoer voor iedereen die daar langs loopt
 • het document op zich kan als stevige basis fungeren voor je afspraken met verzekeraars

Geïnteresseerd in ons speciale aanbod om jouw A3 binnen 15 werkdagen in huis te hebben?

[maxbutton id=”3″]

*) SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Attributief (lees: “relevant”), Realistisch, Tijdspecifiek. Voorbeeld: “over 10 minuten een slok water hebben gedronken”, zo zo’n SMART norm kunnen zijn.

14 trucs naar meer productiviteit binnen 1 week!

Vorige keer adviseerden wij het nieuwe boek “Brain Chains” van Theo Compernolle. Nu is mijn leven al anders: productiever, rustiger en betere resultaten!
Verbijsterend simpel! Je hoeft het niet te geloven. Pas zelf één week de volgende trucs toe uit Theo’s boek:

 1. vermijd multi-tasken: als je persé moet multi-tasken (we ontkomen daar niet geheel aan), cluster die activiteiten tot enkele perioden op de dag, waarin je multi-taskt. Daarbuiten niet!
 2. zorg per dag voor minstens 1 uur „disconnectedness”: geen mail, geen SMS, geen telefoon; schakel daartoe je apparatuur écht uit! (dat geeft je brein al een formidabele rust; zelfs als je president van de VS bent kan en moet dat);
 3. pas op je „to do” lijst het Eisenhower-principe toe (zie onderin!): zet je acties in de 4 kwadranten. Doe eerst „1”,daarna pas „2”. Delegeer „3”, of doe ze als je tijd over hebt; „4” doe je gewoon niet.
 4. Versterk dat door het Pareto-criterium toe te passen: van de „1” en „2” bedenk je welke 20% van de activiteiten 80% van het resultaat opleveren. Doe die je het eerst. Laat de rest lopen (tenzij je er enorm veel plezier in hebt, dan stop je het in je plezier-tijd).
 5. Als je een belangrijk stuk werk hebt gedaan (minstens 45 minuten ongestoord aaneen!), neem pauze! Ga niet mailen, SMS-en of anderszins „productief” zijn. Dat is schijnproductiviteit! Je hersenen hebben die pauze nodig om je kennisvergroting eerst in je geheugen te stoppen en te ordenen. Als je dat niet doet, mis je later ervaring én geheugen. Als je dit bewust gaat doen merk je direct het effect: ontspanning, rust, ruimte en reflectie op betere kwaliteit!
 6. cluster activiteiten die het zelfde onderwerp betreffen (dat beperkt multi-tasken)
 7. cluster daartoe ook je mail-activiteiten in sessies van 30 – 45 minuten (houd je daaraan!), nooit aan het begin van de dag; liefst vlak voor de lunch en aan het einde van de dag; nooit meer dan: 4 keer per dag!
 8. cluster ook de „rotklussen”; Theo noemt dat „shit batches”. Daarmee zitten ze niet de hele dag in je hoofd en heb je ze lekker gepland in je „shit batch”.
 9. ga nooit van de ene vergadering naar de ander; zet daartussen minstens 5 minuten „nutteloze” tijd (koffiekletsen mits niet over het werk, wandelen, niets doen!). Die schijnbaar nutteloze tijd is namelijk juist uitermate productief (!!) voor je reflecterende hersenen, wat je ze anders onthoudt.
 10. zet belangrijke taken niet op je „to-do-lijst”, of je mail, maar direct in je agenda
 11. druk ingewikkelde teksten af (ipv van ze van een scherm te lezen). Lees ze „disconnected” (dit weerhoud je van ter plekke allerlei opzoeken en afleiding; de teksten komen dieper binnen en blijven beter in je geheugen)
 12. als je omgeving deze manier van werken niet toestaat: agendeer in de je agenda nep-aanduidingen, zoals VGM („vergaderen met mijzelf”), waarbinnen je niet gestoord mag worden
 13. neem uiterlijk 1 uur voor het slapen 10 minuten om te bedenken wat je de volgende dag gaat doen
 14. slaap vaste slaaptijden van 8 uur (75% van de mensen hebben dat nodig; 60% van de managers gedragen zich alsof zij bij de 25% horen die met 7 uur slaap toekunnen ten koste van hun productiviteit en kwaliteit).

Ik ben razend benieuwd wie van jullie het aandurft, komende week hiermee te experimenteren en verneem graag jullie reactie. Mail mij op mvh@zorgsteedsbeter.nl
Als je het hele verhaal wilt zien, ga naar: Theo Compernolle via www.brainchains.org
Mauk van Heemstra, ZorgSteedsBeter
Eisenhower-kwadrant:
Schermafdruk 2014-09-01 17.31.17
 
 
 

Stop met multi-tasken!

Ik heb 2 extra studiedagen genomen, verslingerd aan een splinternieuw boek van Theo Compernolle. Dat gaat mij minstens 10 jaar langer en effectiever leven opleveren!
Theo Compernolle is neuropsychiater en psychotherapeut verbonden en docerend aan universiteiten o.a. in de VS, Frankrijk, België en Nederland. Vooral is hij ook ervaren internationale coach aan managers. In een humoristisch, confronterend, ontwapenend en uiterst leesbaar (vooralsnog Engels) boek, veegt hij de vloer aan met talloze veronderstellingen die wij voor waar aan zijn gaan nemen.
De grote lijn: wij zijn in onze behoefte om permanent bereikbaarheid en on line te willen zijn en blijven, en dat ook van iedereen te verwachten, slechtere beslissingen aan het nemen, onethischer aan het worden. Én daar zelf sociaal beperkter en vooral ook ongelukkiger door.
Overtuigend betoogt Theo hoe wij 3 soorten hersenen hebben, de reflexieve, de beschouwende en de documentatie-hersenen. De eerste ontstonden toen wij in de savanne direct moesten reageren op mogelijkheden en gevaar. Zonder nadenken handelen. Razend snel en toen effectief. In geval van calamiteiten en routine nog steeds uitstekend toepasbaar. Vervolgens is de mens zich gaan onderscheiden van andere dieren met beschouwende hersenen. Daarmee kunnen wij denken over heden, verleden en toekomst. En kunnen wij fantaseren en creëren. Tenslotte heb je de documentatie-hersenen, die ordenen en opslaan, wat je beschouwende hersenen produceerden. Om later te kunnen gebruiken. Die drie zijn onderling afhankelijk. De beschouwende hersenen kunnen de reflex-hersenen ervan weerhouden onbezonnen en onverstandige dingen te doen. En zij kunnen die reflex-hersenen patronen aanleren, die wél verstandig zijn (autorijden, fietsen, tandenpoetsen). Maar dat kost beschouwende hersenen energie en die worden moe. Als je je zelf door de dag heen,  en zeker in de nacht niet genoeg tijd gunt om die hersenen tot rust te laten komen, gaan je reflex-hersenen de zaken overnemen. Dat leidt weer vanuit overleven en snelheid en zonder nadenken tot maximaal 50% goede beslissingen zonder ethische consideratie. Tevens ontneem je dan je opslaghersenen de gelegenheid hun werk te doen. Dat doen zij namelijk als je rust neemt. Zonder die rust, wordt de  informatie die je reflectieve hersenen hebben verzameld, niet opgeslagen en verdwijnt uit je geheugen. Je wordt dus minder wijs door pauzeloos doorhollen en je ervaringen beklijven niet, dus doe je ze voor niets op.
De resultaten zijn onthutsend: rechters neem meer ethisch overwogen beslissingen gedurende de ochtend, korte tijd na hun middagpauze en nauwelijks na hun theepauze. Dus als verdachte loop je de minste kans op een ethisch afgewogen beslissing aan het eind van de dag. Theo veegt de pan aan met de suggestie dat onze jeugd ICT-vaardig is en kan multi-tasken en dat dat goed zou zijn. Overtuigend toont Theo aan dat hun productiviteit juist slechter is dan de generatie daarvoor, zelfs als die inmiddels ook online verslaafd is geraakt. Omdat die generatie nog heeft leren concentreren. Theo veegt de pan aan met leidinggevenden die van hun mensen permanente vragen permanent bereikbaar te zijn en directe reacties verlangen. Serieuze zaken moet je ’s morgens minstens 30 minuten aaneen en onderbroken doen. Nooit starten met e-mailen. Dit soort leiderschap leidt tot slechtere, onethische beslissingen, waaraan Theo het gedrag van bankiers koppelt die hebben geleid tot de bankencrisis. Elke afleiding verlaagt dramatisch je productiviteit. Ook de universitietsstudenten in de VS lezen zelden nog boeken en nauwelijks langer aaneen dan een halve bladzijde op een beeldscherm, voordat zij verder zappen.
Een terugkerend thema dat Theo als een soort mantrum door zijn boek laat klinken, is onze totale onwetendheid over het gevaar van telefoneren in de auto, ja zelfs hands free. Hij persifleert Einstein met de uitdrukking: als je een mooi meisje in de auto kust onder het rijden, doe je het meisje tekort. Erger nog: het schijnt dat je reflexbrein, als je niet naar de weg kijkt je een schijnbeeld geeft van hoe de weg er uit ziet: je denkt dat je keurig tussen de strepen rijdt. Zonder dat dat waar hoeft te zijn! Na 1 seconde afleiding is de kans op ongevallen 3x zo groot, na 2 seconden 29 keer. Geconcentreerd bellen heeft hetzelfde effect.
Theo toont aan en geeft praktische handvatten hoe je technologie kunt gaan gebruiken als aanvulling op het goede gebruik van je hersenen. Want met de suggestie van multitasken en permanent bereikbaar zijn worden bedrijven en organisaties minder productief, slechter en onethische. Mensen worden minder sociaal en minder gelukkig en politici en dokters maken fouten die mensenlevens kosten. Dat gebeurt dus! Een aanrader dat boek! “BrainChains”, Theo Compernolle.

'Standaard' leuk?

Ik ben de waarde van een standaard gaan waarderen, sinds ik de Lean betekenis daarvan ontdekte.

Een van mijn eigen toepassingen: startend met ons eigen bedrijf, zag ik enorm op tegen mijn maandelijkse bijwerken van de administratie. Ãœberhaupt is administreren niet mijn hobby.

Toen ben ik het principe van de Lean standaard gaan toepassen.
Dat was namelijk 1 A4tje, waarop ik stap voor stap opschreef wat ik deed. Daaronder: bonnetjes verzamelen, klaarleggen op datumvolgorde, online bankieren openen, afschriften downloaden vanaf ddmmjj tot ddmmjj, afdrukken, ….. enz…. een stuk of 30 regels. En ik hield bij hoe lang ik er over deed: een uur of 5!
Het kwartaal daarop pakte ik dat velletje er weer bij. Begon bij stap 1 en zo verder. Toen ontdekte ik dat het net handiger kon dan de vorige keer. Ik paste de instructie aan. Gevolg: 30 minuten winst. Vooral omdat ik al 20 minuten winst had door het vorige velletje te volgen en niet het wiel opnieuw uit te moeten vinden, omdat ik wist wat ik 3 maanden daarvoor had gedaan of bedacht.
Zo elk kwartaal verder. Ik „eindigde” op 45 minuten in totaal! Én vond het zelfs leuk om te doen! Die standaard droeg ik vervolgens over aan iemand wiens vak en zelfs passie het is. Telkens verbeterend!

Er gaat een enorme stimulans van uit om het elke keer toch weer slimmer te kunnen doen.

Ik ben missionaris geworden van „standaard werk’. („zendeling” als je protestants georiënteerd bent). Het is een terugkerend feest. De winst is immens en meetbaar! Van 5 uur frustratie naar 45 minuten lol!

Dit voorbeeld gaat alleen over je eigen standaard in je uppie.
Stel dat je collega ook zo’n standaard maakt voor een vergelijkbare handeling. En je gaat daarmee vergelijken. Zonder iets te verplichten, word het dan de moeite om van elkaar te leren. Én leuk. Reken maar dat dat kwaliteit verhogend werkt én motiveert.

Vakantie of niet: breng je spullen op orde!

Of je wel of niet met vakantie bent, het is een mooie tijd om je spullen op orde te brengen. “5S” is een methode daarvoor. Als je dat in rust doet, is het zelfs een plezier! Thuis óf op je werk. Als je het goed doet, zelfs meditatief! Dus ook een manier om in vakantiestemming te komen. Kies je “opruimgebied”: je bureau, een kast, je kamer, of, zoals ik net deed: mijn tuinschuur. Ik had hem al eens “ge5sd”, een jaar of wat geleden. Dus ik zit op voorsprong. Maar de principes blijven hetzelfde. Voorbereiding: maak een foto van de huidige situatie. De mijne was als volgt:
Voor
Stap 1: haal alle “rommel” weg en Sorteer die “in hoopjes” (of in dozen, of kratten) naar “evident afval”, “goed voor iemand anders” en “twijfel”. Stap 2: maak Schoon en inspecteer: gooi weg wat kapot is, of repareer dat. Stap 3: Structureer: leg alles op een plaats: datgene wat je meest gebruikt direct bereikbaar; de rest verderop. Voorraden nóg verderop en apart van je “dagelijkse grijpvoorraad”. tussen5 Stap 4: Standaardiseer: geef met stickers, stiften, kleuren, doosjes, e.d. zo visueel mogelijk aan waar je je spullen steeds wilt terugleggen (op die ideale plaats immers). Dan weet je als je iets gebruikt direct waar je het terug wil leggen. Én vooral wat iemand van je geleend heeft, omdat het mist (mijn dochter op dit moment nogal wat van mijn gereedschap!). Stap 5: Houdt “stand“. Zoals ik deed door dit te doen. Want ik was al eens begonnen. En als je dat al eens deed, is het in stand houden daarvan een fluitje van een cent. Én blijkt je steeds weer aanleiding te geven om het nét wat strakker te doen! Zoals ook nu weer bleek: ik ben allerlei rommel kwijt, het overzicht is terug, ik heb al wéér ruimte over! Want telkens kan het nét weer iets slimmer. Alleen dát al maakt het leuk! Werkend of niet: zo kom je in vakantiestemming! Mijn resultaat:
Klaar    2 jaar later lijkt het er nog steeds behoorlijk op!
En 4 jaar later ook
Kom eens kijken!
Kun je iemand een plezier doen met dit bericht? Stuur het door via een van de knoppen links van dit scherm!
Mauk van Heemstra
 

Opwekkende vakantielectuur!

Een kakelvers, verrassend inspirerend en vernieuwend boek: „Wijsheid in pacht” van Anne Pastors.
Als je uitzicht en hoop wilt op wat wij met onze participatiemaatschappij kunnen en moeten, lees je dat daar!
Jawel, óók uitzicht op de WMO-invulling!
Geheel in lijn met ook onze overtuigingen vanuit lean denken en doen én Theory U.
Niet de zorg zelf als vertrekpunt, maar wel volop een perspectief op eigen kracht van zorgvragers en aanbieders….!
Hier gaan wij meer van horen!
Jij kunt dat voor zijn. Koop het voor €27,50 direct op Anne’s eigen website.
Of bekijk eerst haar introductiefilmpje.
Geheel belangeloos doorgegeven!
Zo krijg je er na de zomer nóg meer zin in (als wij de WK alweer lang achter ons hebben).
Wil je anderen hier ook op wijzen? Gebruik de knoppen links van dit scherm!
ZorgSteedsBeter, Kees Kolff en Mauk van Heemstra en ons uitdijend team.
 

Evidence based Lean!

Voor diegenen die zweren bij „evidence basing”: kersverse Nederlandse, zorg- evidence van de effecten van Lean!
Marc Rouppe van der Voort promoveerde ruim een week geleden in Maastricht op het terugbrengen van wachtrijen in ziekenhuispoli’s door inzet van Lean.
Fascinerend om Marc zich daar met verve te zien verdedigen tegenover een indrukwekkend aantal professoren uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam tot aan Maastricht. Én hoe hij hen tot Lean denken en doen heeft aangezet. Tot aan de uitspraak dat zij Marc toewensen dat hij zijn huis ge5s-t heeft.
Fascinerend ook Marc’s voorbeeld hoe overtuigingen oorzaken kunnen zijn van suboptimalisatie. In dit geval dat wachtrijen door specialisten tijdens het project aanvankelijk geassocieerd werden als logische consequentie van kwaliteit. Het lijkt immers logisch dat goede artsen wachtrijen kennen. Na het Lean traject onder begeleiding van Marc werd deze notie omgevormd tot „wachtrijen getuigen van slechte zorg”.
Klik hier voor Marc’s mooie resultaten, waar hij terecht veel complimenten voor kreeg. Marc: ook de onze!
Namens ZorgSteedsBeter, Kees Kolff en Mauk van Heemstra