de toekomstige eerstelijn…..

Donderdag 6 maart houden wij een ‘fact finding split second werk-conferentie’. Met voorlopers en deskundigen willen we scherper krijgen waar wij met de eerste lijn naar toe gaan.
Het idee is dat de eerste lijn zich ontwikkelt over een aantal assen

 • visie op rol patient: van afhankelijk naar maximaal eigen regie voerend over eigen welbevinden
 • visie op gezondheid: van medisch inhoudelijk naar een referentie vanuit psychisch, fysiek en sociaal welbevinden
 • visie op je eigen ‚bedoeling’ met je praktijk: wat wil je als praktijk neerzetten? Waartoe wil je bestaan?
 • visie op ontwikkeling van je aanbod als praktijk: van cure via vroegsignalering naar preventie

Wij willen je graag over de uitkomsten informeren. Nóg mooier: misschien wil je betrokken  raken bij de verdere uitwerking daarvan!
Als dát zo is, klik dan hier om je belangstelling hiervoor kenbaar te maken. En noem in welk opzicht je wellicht zou willen bijdragen.
Zo niet, dan heb je ook de mogelijkheid om onze bevindingen te vernemen op de eerstvolgende kennismakingssessie. Om je daarvoor aan te melden: klik hier! Of bezoek onze stand op de Huisartsbeurs 2014.
En als je iemand een plezier denkt te doen met dit bericht, gebruik dan bijvoorbeeld de icoontjes links in beeld om hen te informeren!
Groet weer van Kees Kolff en Mauk van Heemstra, mede names ons uitdijend ZorgSteedsBeter team!

Lean blijven en worden

Onder deze titel presenteren Bas Bomer en Wencke van der Meijden deze maand in Skipr de eenvoud van Lean:

 1. Kies een plek die telt
  • In de primaire zorgprocessen
  • dus niet in de ondersteundende
 2. Richt relevante metingen in
  • Bepaal wat echt van waarde is voor de patiënt. In de acute zorg is doorlooptijd cruciaal.
  • Richt de meting in en analyseer de oorzaken van variatie.
  • Stuur op kwaliteit en doorlooptijd, niet op kosten.
 3. Maak resultaten zichtbaar
  • Hang een performancebord aan de muur dat iedere dag wordt bijgewerkt.
  • Iedereen ziet zo iedere dag het effect van de verbeteringen.
 4. Begin met een dagstart
  • Begin iedere dag met een staande vergadering van maximaal een kwartier.
  • Bespreek hier kort de voortgang van het werk en de resultaten van de metingen.
  • Geef medewerkers de ruimte om problemen en verbeterideeën te delen.
  • Stel prioriteiten en selecteer gezamenlijk.
  • Wijs onmiddellijk een verantwoordelijke aan.
 5. Standaardiseer activiteiten
  • Baseer de eerste standaard werkwijze op de huidige best practice.
  • Signaleer afwijkingen op de standaard en evalueer periodiek of de standaard bijgewerkt moet worden.
 6. Ook voor managers
  • Ook managers stellen standaard werkwijzen op voor hun eigen werk.
  • Stel ambitieuze, aansprekende doelen voor de organisatie en help medewerkers om deze doelen te behalen.
  • Dit geldt niet alleen voor de teamleider, maar voor managers op elk niveau.
 7. Stel een coach aan
  • Deze leancoach moet van buiten het betreffende organisatieonderdeel of van buiten de organisatie zijn.
  • Richt de coaching in volgens ‘voordoen, samen doen, zelf doen’, zodat de organisatie het lean denken kan borgen.
 8. Deel successen
  • Niet iedereen zal meteen vooraan in de rij staan om met lean aan de slag te gaan.
  • Communiceer frequent over de behaalde successen.
  • Laat professionals de successen delen met andere disciplines.
  • Maak het onontkoombaar: de vraag is niet of een specialisme met lean aan de slag gaat, maar wanneer.

Bas en Wencke van KPMG, dank voor jullie helderheid!
Zo simpel is lean inderdaad!
In essentie althans. Want dit doen is vaak heel anders dan we gewend zijn.
Daar dan ook komen vraagt vaak een cultuurverandering. Dus stapsgewijze implementatie en volharding.
Geïnteresseerd te vernemen hoe wij jou en jouw organisatie daar mee kunnen helpen?
Teken hier in op een van onze kennismakingssessies!