ZorgSteedsbeter

Onze impact

Onze impact met Lean coaching in de zorg:

 1. dat zorgverleners leren om hun werk continu beter te organiseren
 2. dat cliënten daar tevredener van worden
 3. dat het werk daarmee plezieriger wordt:
  • minder verstoringen
  • meer rust
  • lagere werkdrukbeleving
  • meer ’team’-gevoel
 4. dat de samenwerking met collega’s verbetert
 5. dat er tijd en geld vrij komt om te verbeteren

Ons ‘Waarom?’

Wij leren je als zorgverlener hoe je élke dag de zorg voor jouw cliënten nóg beter kunt maken.

Dat begint bij je eigen vakkennis en overtuigingen om zo goed mogelijk in de behoeften van je cliënten te voorzien. Dan ontdek je dat je in samenwerking met en in afstemming met je collega’s elke dag kleine verbeterstappen kunt maken.

Zo gaat je werk met minder verstoringen verlopen, wat je werkdruk verlaagt én de kwaliteit van je werk wordt steeds beter.

Dat is fijner werken voor jou én verhoogt de tevredenheid van je cliënten.

‘Lean’ is inspirerend en verrassend eenvoudig!

Ons Team

Meer dan 40 jaar ervaring met Lean denken en doen, waarvan bijna 20 in de zorg.

Kees Kolff | ZorgSteedsBeter
Manager, directeur, coach en adviseur in de industrie: dat is mijn achtergrond. Daarbij komt ruim 25 jaar specialisatie in Lean denken en doen. Lean trekt mij aan omdat je op een heel simpele manier tot resultaten komt. De kunst is om het ook simpel te houden en iedereen er bij betrokken te krijgen. Laat het in beweging krijgen van mensen nu net mijn sterke punt zijn. ck@zorgsteedsbeter.nl


Mauk van Heemstra | ZorgSteedsBeter
Mij drijft het met elkaar in verbinding brengen van de  essentie van (zorg)organisaties en de talenten van medewerkers.  ‘Lean’ vind ik daartoe een dagelijks feest, met telkens nieuwe verbetermogelijkheden, met zelfs Zen als inspirerend fundament. Wat helpt is mijn gevarieerde ervaringen als directeur, manager, coach en adviseur in bedrijfsleven, overheid en zorg. De kostbare zorg in Nederland gaat mij aan het hart .mvh@zorgsteedsbeter.nl


Paul WormerPaul Wormer | Netwerkpartner
Door de samenwerking tussen professionals te verbeteren, maak ik – net als anderen op deze pagina – de werkwereld effectiever én mooier. Daarbij zet ik mijn achtergrond als huisarts en bedrijfskundige (MBA) in. Professionals beheersen hun vak doorgaans als geen ander, maar samenwerken en samen-ondernemen is voor velen een andere tak van sport. Die is wel te leren en daarbij ondersteun en coach ik graag. Meer kun je lezen op www.paulwormer.nl of mail naar info@paulwormer.nl


Plony van VeldhovenPlony van Veldhoven | ZorgSteedsBeter
Een praktische vraag? Een opmerking over de site? Roept u maar! Op basis van een leven lang ervaring in communicatieve en ondersteunende functies fungeer ik als Manus-van-alles-achter-de-schermen. Ondertussen heeft het ‘Lean-virus’ mij ook te pakken. Lean werkt bij mij als een vliegwiel: naarmate ik er meer mee bezig ben, zie ik meer mogelijkheden. Ook altijd benieuwd hoe anderen Lean ervaren en gebruiken, dat deel ik dan weer graag! Mail naar: pv@zorgsteedsbeter.nl


Over ZorgSteedsBeter

ZorgSteedsBeter helpt bijna 10 jaar professionals en organisaties in de zorg om permanent in kleine stappen te leren verbeteren naar steeds zinniger, zonnig zorgen. Dat gaat om de essentie van waar je het als zorgverlener voor doet: waarde toevoegen aan de mens die zorg nodig heeft. De rest is verspilling. Door oriëntatie – in de geest van Lean – op de waardetoevoeging, wordt de zorgbehoeftige mens beter. Door het verminderen van verspilling wordt de zorg goedkoper. Door daar als zorgverlener zelf mee bezig te zijn en je verantwoordelijk te kunnen nemen, wordt je werk zonniger.

Werkwijze
Wij krijgen mensen in beweging met humor, enthousiasme en out of the box denken. Wij doen altijd een beroep op talenten van mensen. Prikkelen en stimuleren graag. Eerdere ervaringen vanuit management en operatie helpen ons bij het effectief schakelen tussen strategie en uitvoering.

Onze benadering is ontleend aan ‘Lean denken en doen’ en aan de principes van ‘Theory U’. Wij werken voornamelijk voor de eerstelijnszorg en de sector verpleeg- en verzorgingshuizen.

Netwerk
ZorgSteedsBeter ontstond in 2009 met Kees Kolff en Mauk van Heemstra als founding fathers. Gaandeweg ontstaat daaromheen een groeiend team van deskundige medestanders. Daardoor blijft snel schakelen, ook bij grotere opdrachten, en speciale vragen mogelijk