Ons waarom

Wij geloven dat je als zorgverlener in Nederland élke dag de zorg voor jouw cliënten nóg beter kunt maken.

Dat begint bij vertrouwen in eigen kennis en kunde als vakvrouw of man. Van daaruit interdisciplinair en collegiaal afstemmend naar het optimum tussen wat een cliënt nodig heeft en wat jij meent waarmee je cliënt het best geholpen is.

Daar vanuit kun je elke dag wéér kleine stappen zetten. Waarmee je tevredener en trots wordt op wat je biedt. En je krijgt objectief in beeld welke ballast jou belemmert. Dat helpt jou in je gesprekken met degenen die jou die ballast aandoen: verzekeraars en regelgeving leidend tot bureaucratie en perverse financiële prikkels.

‘Lean’ en ‘Theory U’ kunnen daarbij inspiratie bieden om dit verrassend eenvoudig te doen.

Daarmee helpen wij je in onze wantrouwige maatschappij bureaucratie en controledrift te ontmaskeren!

ONS TEAM – multifunctioneel inzetbaar

Kees Kolff | ZorgSteedsBeter
Manager, directeur, coach en adviseur in de industrie: dat is mijn achtergrond. Daarbij komt ruim 15 jaar specialisatie in Lean denken en doen. Lean trekt mij aan omdat je op een heel simpele manier tot resultaten komt. De kunst is om het ook simpel te houden en iedereen er bij betrokken te krijgen. Laat het in beweging krijgen van mensen nu net mijn sterke punt zijn. ck@zorgsteedsbeter.nl


Mauk van Heemstra | ZorgSteedsBeter
Het gaat mij om de essentie van (zorg)organisaties en de talenten van medewerkers. Om die creatief én praktisch met elkaar in verbinding te brengen. ‘Lean’ en ‘Theory U’ vind ik daartoe een feestje met steeds weer nieuwe mogelijkheden. Wat helpt is mijn gevarieerde ervaring als leider, coach en adviseur – ook als directeur bij diverse verpleeghuizen. De zorgsector gaat mij aan het hart! mvh@zorgsteedsbeter.nl


Renske Siezen | GemeenteSteedsBeter
Renske Siezen steedsbeterKeer op keer ervaar ik de kracht van Lean. Al jaren: als leidinggevende, projectmanager en adviseur bij verandertrajecten binnen overheid, zorg en onderwijs. Het mooiste van Lean vind ik de positieve energie: medewerkers krijgen de controle over hun werk terug en (her)vinden daarmee hun zingeving. Lean is voor mij altijd win-win-win: voor klant, medewerker en organisatie!  r.siezen@gemeentesteedsbeter.nl


Herman Hendrikson | GemeenteSteedsBeter
Herman Hendrikson steedsbeterVertrouwen geven en vertrouwen krijgen, daar sta en ga ik voor. Ik kom het best tot mijn recht in veranderende situaties. Dat leerde ik via ettelijke veranderingsprocessen die ik vanuit lijn- en staffuncties begeleidde. Medewerkers nauw betrekken en serieus nemen is voor mij cruciaal. Daarmee creëer je een omgeving waarin mensen in beweging willen komen. Als je dan ook de simultane belangen zichtbaar maakt, dan kom je ergens! h.hendrikson@gemeentesteedsbeter.nl


Paul WormerPaul Wormer | Netwerkpartner
Door de samenwerking tussen professionals te verbeteren, maak ik – net als anderen op deze pagina – de werkwereld effectiever én mooier. Daarbij zet ik mijn achtergrond als huisarts en bedrijfskundige (MBA) in. Professionals beheersen hun vak doorgaans als geen ander, maar samenwerken en samen-ondernemen is voor velen een andere tak van sport. Die is wel te leren en daarbij ondersteun en coach ik graag. Meer kun je lezen op www.paulwormer.nl of mail naar info@paulwormer.nl


Plony van Veldhoven | SteedsBeter
EPlony van Veldhovenen praktische vraag? Een opmerking over de site? Roept u maar! Op basis van een leven lang ervaring in communicatieve en ondersteunende functies fungeer ik als Manus-van-alles-achter-de-schermen. Ondertussen heeft het ‘Lean-virus’ mij ook te pakken. Lean werkt bij mij als een vliegwiel: naarmate ik er meer mee bezig ben, zie ik meer mogelijkheden. En ook altijd benieuwd hoe anderen Lean ervaren en gebruiken, dat deel ik dan weer graag! Mail naar: pv@zorgsteedsbeter.nl


Over ZorgSteedsBeter

ZorgSteedsBeter helpt professionals en organisaties in de zorg om permanent in kleine stappen te leren verbeteren naar steeds zinniger, zonnig zorgen. Dat gaat om de essentie van waar je het als zorgverlener voor doet: waarde toevoegen aan de mens die zorg nodig heeft. De rest is verspilling. Door oriëntatie – in de geest van Lean – op de waardetoevoeging, wordt de zorgbehoeftige mens beter. Door het verminderen van verspilling wordt de zorg goedkoper. Door daar als zorgverlener zelf mee bezig te zijn en je verantwoordelijk te kunnen nemen, wordt je werk zonniger.

Werkwijze
Wij krijgen mensen in beweging met humor, enthousiasme en out of the box denken. Wij doen altijd een beroep op talenten van mensen. Prikkelen en stimuleren graag. Eerdere ervaringen vanuit management en operatie helpen ons bij het effectief schakelen tussen strategie en uitvoering.

Onze benadering is ontleend aan ‘Lean denken en doen’ en aan de principes van ‘Theory U’. Wij werken voornamelijk voor de eerstelijnszorg en de sector verpleeg- en verzorgingshuizen.

SteedsBeter
ZorgSteedsBeter ontstond in 2010 met Kees Kolff en Mauk van Heemstra als founding fathers. Samen met Herman Hendrikson en Renske Siezen, de partners van GemeenteSteedsBeter, vormen wij de netwerkorganisatie SteedsBeter. Gaandeweg ontstaat daaromheen een groeiend team van deskundige medestanders. Daardoor blijft snel schakelen, ook bij grotere opdrachten, mogelijk.