Stop de e-mail-tirannie!

Ze komen bij honderden binnen. Je verliest overzicht, mist wat belangrijk is, verliest tijd en energie: e-mails! Onderstaande 10 tips komen voornamelijk uit David Allan´s boek ‘Getting things done´, en Stephen Covey´s ´Prioriteiten´ en ontleenden wij aan de onder deze tips&trucs opgegeven bron.  Ook voegden wij er een paar toe ontleend aan Theo Compernolle’s boek […]

Oeff!

Terug van vakantie heb je het vaker: ‘Oef!’ Je komt grote of kleine dingen tegen die nét anders werken dan je verwachtte of hoopte. Of dingen die níet werken. Of waarvan je denkt: ‘hoe zat dat ook weer?’ Elke ‘Oef!’ is echter een verbeter-kans. En als je je aanleert, als standaard-reactie op ‘Oefs’ te verbeteren, […]

Het nut van een Lange Termijn – visie

Van onze netwerk-partners GemeenteSteedsBeter gunnen wij jou ook dit bericht. Voor het begrip visie bestaan veel definities. Wat ze gemeen hebben is dat het gaat over de toekomst en dat het gaat om wat de organisatie zelf vindt van die toekomst. Het is geen voorspelling van de toekomst, maar een stip op de horizon die […]

De kracht van het juiste doen

Zinnig, zuinig en zonnig te werk gaan. Ons brein brengt ons ver, maar kan ons ook danig in de weg zitten. Zo zijn we geneigd de kleine ergernissen te laten voor wat ze zijn en concentreren we ons liever op de complexe problemen. Terwijl complexe problemen vaak een heel lange adem vergen met een nog […]

Stel je SWOT-antennes in!

Veel zorgverleners vinden het een scheldwoord: SWOT. Het komt uit de marketing. Maar als je je SWOT-antennes instelt word je comfortabel flexibel! De SWOT hoort in ieder jaarplan. Een blokje van maximaal 3 kreten per onderdeel: Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands de Sterktes en Zwakten van je eigen organisatie in relatie tot […]

Kennismaking werkdruk-module

Toenemend blijkt werkdruk een probleem. 80% van de aio’s ervaren stress op het werk. 20% daarvan heeft zelfs burn out klachten. 70% van de huisartsen ervaren bovenmatige werkdruk. 12 procent van hen zegt ‘voortdurend oververmoeid’ te zijn. 16% van de overige zorgprofessionals hebben last van burn-outklachten. Steeds vaker melden mensen zich ziek vanwege stressgerelateerde klachten […]

Toyota Kata Р̩cht anders leiding geven

Écht Lean (uitgevonden door Toyota) gaat niet over instrumenten, maar om medewerkers te helpen groeien om permanent verbeteringen en aanpassingen te doen. Drie insteken die mijn traditionele ‘management-fantasie’ stevig in beweging zette: 1. Niet jij als manager weet wat het beste is voor een ander. 2. Het beste resultaat, duurzaam en op termijn bereik je […]

Simpel verbeteren van 10% naar 98%

Een verpleeghuis had problemen met het handhaven van de HACCP-maatregelen (voedsel-hygiëne). Onder andere  het schoonmaken van de huiskamer werd slecht gedaan. Steeds dezelfde medewerkers draaiden op voor de ‘troep van anderen’. Deze 3 medewerkers waren benoemd tot ‘aandachtvelders HACCP’. Dit opdat de HACCP-maatregelen bij de uitvoering geborgd zouden zijn.  Het resultaat was echter dat alleen […]

Stop en reflecteer!

Met de kerstdagen in het vooruitzicht, deze aanmoediging om eens stil te staan. Wij hebben tot norm verheven dat handelen, schakelen en beslissen snel moet. Waar je aan voorbij gaat is dat je bij belangrijke, complexe of ethische zaken met snel beslissen ook slechtere beslissingen neemt: minder ethisch; minder doordacht. Voor de meeste beslissingen prima. Die […]

Nooit meer een jaarplan!

Altijd gedoe met jaar- en beleidsplannen? Wij hebben tot 31 maart een bijzondere aanbieding. Jaar- en beleidsplannen ontwikkelen kosten vele uren. Iedereen daarbij te betrekken is een hele kunst. Door het jaar heen verdwijnen de plannen ‘in de la’ en weet niemand meer precies wat er in stond. De relatie met de dagelijkse praktijk blijft […]

Ooit ontslagen?

Zomaar ontslagen. Afgelopen maanden drie goede bekenden: een verplegende uit de thuiszorg, een medeaandeelhouder van een groot commercieel bedrijf, een bestuurder van een zorgkoepel. Als donderslag bij heldere hemel. In het duister tastend over de reden. Daarover nul communicatie. In de VS is het staand gebruik. Een verkeerde e-mail kan je al nopen je spullen […]

Communiceren met een bord voor je hoofd!

Communicatie was het probleem. Het grootste probleem volgens de medewerkersscan. Een zorgorganisatie zet – onder begeleiding van ZorgSteedsBeter – jaarplannen om in “A3’s”. Wég dikke jaarplannen. Één “hoofd-A3” (formaat 2xA4) voor de hele organisatie. Elke afdeling een eigen A3. Toegankelijk, aantrekkelijk. Beter communicerend tussen afdelingen en met het MT over hoofdzaken en doelen. Het MT van de […]