Zonder personeel de toekomst in!

Mijn vrouw kwam thuis met een verhaal uit een congres waar Barbara Baarsma een voordracht hield. Een verhaal over de toekomst van Nederland vanuit een economisch perspectief. Baarsma’s constatering is dat om ons welvaartsniveau te behouden, onze productiviteit omhoog moet. Door de vergrijzing en doordat langer werken politiek gevoelig ligt, moeten we dan met minder […]

'Flow' en ritme…..

In onze vorige Tips & trucs spraken we over de twee pijlers waar Lean op rust: Problemen direct oplossen, bouw kwaliteit in je systemen. Processen laten stromen (flow) Deze tips & trucs gaan over het creëren van ritme in je werk, waardoor je in een ‘flow’ komt en meer werk met minder moeite kan verzetten. […]

Twee pijlers van Lean!

Vaak wordt Lean gekoppeld aan ‘mean’: “Lean en mean”. Ik gruwel van deze benaming, omdat het lean in een volledig verkeerd daglicht plaatst. Lean wordt dan voor kostenreductie gebruikt. Een verzameling van trucjes, trucjes om mensen overbodig te maken. Vergeet het dan dat je werknemers verbeteren zien zitten! Het kost mogelijk hun baan! Het korte […]

Lente!

Het is lente! Voor iedereen het moment om te kijken of je lopende jaar-A3 op plan is én voor velen het moment om te beginnen te denken aan de eerste slag voor het jaar-A3 van vólgend jaar. Wist je dat dit kwam door Keizer Napoleon? Wij beginnen met je A3 van dit jaar. Pak hem […]

HIS en Lean: houd het simpel!

“Welk HuisartsInfomatieSysteem (HIS) past het beste bij Lean?” Dat vroeg een arts ons tijdens een presentatie die we enkele weken geleden gaven aan een groep huisarts praktijken. Eerst dacht ik “oef…., moeilijke vraag, want ik ken niet alle HIS-pakketten”. Daarop realiseerde ik mij dat het antwoord heel simpel is. Hieronder cijfers als een metafoor voor […]

bitter SMART

Deze tips&trucs zijn voorbehouden aan onze A3-gebruikers! Ben je nog geen A3-gebruiker? Surf naar www.MijnA3.nl en wórd het! Krijg jij ook een wrange smaak als alles SMART geformuleerd moet worden? Je weet wel: Specifiek, Meetbaar, bereikbaar (Attainable), Relevant en Tijdspecifiek? Terwijl je dat eigenlijk zo weinig ziet gebeuren of zo lastig voor elkaar krijgt? Wij hebben […]

Zo leuk kan standaard zijn!

Een klant van ons is op dit moment reuze vrolijk en enthousiast bezig met het vastleggen van standaard werk in ‘éénpuntslessen’ (korte werkinstructies). Zij leggen een direct verband tussen hun voortgang in het vastleggen van standaardwerk en toenemend werkplezier. Dat is opmerkelijk, want zelden komen we klanten tegen die direct enthousiast worden van standaard werk. […]

Hoshin Kanri

Deze tips&trucs zijn voorbehouden aan onze A3-gebruikers! Ben je nog geen A3-gebruiker? Surf naar www.MijnA3.nl en wórd het! ‘Hoshin Kanri’ en ‘strategy deployment’: ingewikkelde woorden voor lastige zaken, tenzij je dat met A3’s doet. Hoshin Kanri is de Japanse uitdrukking hiervoor. Strategy deployment komt uit de Angelaksische management theorie. In essentie gaat het er om dat […]

Continu verbeteren kan echt!

Je ziet het of je ziet het niet… De schellen vielen mij van de ogen toen ik het zag: elke medewerker in de hele organisatie verbeterde elke dag een paar dingen. Hele kleine dingen.  Daarmee verhoogde de hele organisatie continu en permanent de kwaliteit van haar dienstverlening. Dát leidde ook op den duur tot veel meer kwaliteitsverbetering, […]

Na je hoofd-A3, je project-A3’s!

Deze tips&trucs zijn voorbehouden aan onze A3-gebruikers! Ben je nog geen A3-gebruiker? Surf naar www.MijnA3.nl en wórd het! Op naar je project-A3’s! Want je hoofd-A3 beschrijft je doelen en strategieën voor je organisatie(onderdeel) voor enkele jaren of één jaar. Daarbinnen acties. Maar soms dien je voor een activiteit zoveel acties te ondernemen dat je dat beter […]

Brits Lean

Wij bezochten met zorg-klanten een Toyota-fabriek in Wales: bijna het Mekka van Lean. De fabriek, de oudste van Toyota in Europa, bestaat ruim 25 jaar en is al 25 jaar aan het verbeteren. De blik is ook hier op de lange termijn gericht, óók als dat op korte termijn geld kost. Het gaat immers om duurzaam bestaan. In […]